12 grudnia 2018

Zmiana regulaminu oraz ogłoszenia o naborze wniosków w Bonach na innowacje dla MŚP

Zmieniony został Regulamin konkursu oraz Ogłoszenie o konkursie w Bonach na innowacje dla MŚP*. Zmiany dotyczą zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim do 11 314 988,15 zł.

Pełna dokumentacja dla działania 2.3.2 - Bony na innowacje dla MŚP Bony na innowacje dla MŚP

*Poddziałanie 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP

Opublikowano: 12.12.2018 15:23
Poprawiono: 21.12.2018 11:36
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: 
Autor dokumentów: