28 sierpnia 2019

Seminarium MSZ, OECD i MPiT nt. zaangażowania sektora prywatnego we współpracę rozwojową

Dołącz do inspirującej dyskusji o tym jak zaangażować sektor prywatny w pomoc rozwojową na świecie, która odbędzie się podczas seminarium 11 września 2019 r., w Warszawie. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), administracji rządowej oraz przedsiębiorcy.

Zarejestruj się

Omówione zostaną kluczowe kwestie, takie jak: wkład sektora prywatnego w globalny rozwój, tworzenie zachęt i zarządzanie ryzykiem w zakresie partnerstwa z sektorem prywatnym we współpracy na rzecz rozwoju, a także zaangażowanie MŚP i startupów we współpracę na rzecz realizacji polityki rozwoju.

W trakcie wydarzenia obecni będą również przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, którzy odpowiedzą na Państwa pytania w zakresie oferty Agencji, ośrodka Enterprise Europe Network, a także Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne.

Językiem wydarzenia będzie angielski. Odbędzie się ono w Google for Startups Campus - Plac Konesera 10, Warszawa, 11 września 2019 r. w godz. 09:00 – 16:00.

 

Opublikowano: 28.08.2019 10:08
Poprawiono: 11.10.2019 11:11
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: mariusz_idzikowski
Autor dokumentów: