25 września 2019

PARP na seminarium nt. zaangażowania sektora prywatnego w pomoc rozwojową

11 września 2019 r. w warszawskim w Google for Startups Campus odbyło się seminarium „Private sector engagement in development cooperation” o angażowaniu sektora prywatnego w tzw. pomoc rozwojową, skierowane zarówno do przedstawicieli administracji publicznej, jak i organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Na wydarzeniu zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii obecni byli prelegenci z zagranicy – m.in. eksperci OECD, Komisji Europejskiej (DG DEVCO), UNDP, innych donatorów w regionie, organizacji promujących podejście venture philanthropy i inwestycji społecznych (TISE, CEE Social Investment Taskforce) – oraz przedstawiciele polskiej administracji –  m.in. MSZ, MPiT, MIiR, PARP.

O tym, czym jest pomoc rozwojowa i dlaczego potrzebuje większego zaangażowania sektora prywatnego, w tym MŚP, opowiadały Ana Fernandes oraz Irene Basil z OECD. Z kolei swoimi doświadczeniami w angażowaniu MŚP w projekty dotyczące pomocy rozwojowej dzielili się przedstawiciele administracji z Austrii, Czech oraz Słowacji.

Agata Kudelska z Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości opowiedziała uczestnikom o działaniach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które wpisują się w szeroko rozumianą współpracę rozwojową. W PARP działa Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne – jego eksperci pomagają przedsiębiorcom m.in. w przejściu przez proces rejestracji do bazy zamówień publicznych ONZ. Udzielają również porad eksperckich, a sama instytucja organizuje dla przedsiębiorców seminaria dotyczące tematyki międzynarodowych zamówień publicznych – jak wziąć udział w przetargach i jak zwiększyć szanse na jego wygranie.

Ze szczegółową ofertą PARP dotyczącą międzynarodowych zamówień publicznych przedsiębiorcy oraz inni zainteresowani mogli się zapoznać przy stoisku Agencji, które uruchomiono na czas trwania wydarzenia.

Opublikowano: 25.09.2019 09:51
Poprawiono: 25.09.2019 09:57
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: