4 października 2019

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na XII Europejskim Forum Gospodarczym w Łodzi

W dniach 16-17 września w hotelu Vienna House Andel’s w Łodzi odbyła się dwunasta edycja Europejskiego Forum Gospodarczego, wydarzenia gromadzącego przedstawicieli sektora prywatnego, w tym małych i średnich przedsiębiorców, jednostki naukowe i akademickie oraz administrację publiczną.

W ramach 32 paneli tematycznych, uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prelekcji o bardzo szerokim zakresie tematycznym, m.in. :

  • bezpieczny eksport;
  • wykorzystanie funduszy unijnych, konkurencyjność polskiej żywności;
  • sprzedaż bezpośrednia a ochrona konsumentów i wiele innych.

W jednym z paneli – „Zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych szansą dla polskich przedsiębiorców” – udział w charakterze prelegenta wziął pracownik Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne działającego przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wspólnie z przedstawicielką Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ekspert PARP przybliżył słuchaczom specyfikę zamówień publicznych organizacji międzynarodowych, w tym systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także aktualny stan rynku przetargów oraz ofertę wsparcia, skierowaną do zainteresowanych tą droga internacjonalizacji przedsiębiorców.

Kulminacją trwającego dwa dni forum było uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych przedsiębiorców z województwa łódzkiego, okraszone pokazem kolekcji mody Teresy Kopias oraz koncertem Moniki Kuszyńskiej. Pośród zaproszonych gości znaleźli się Premier RP Mateusz Morawiecki oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Młody mężczyzna stoi na sali z mikrofonem w ręku. Za nim na ścianie jest umieszczony ekran. Jest na nim widoczny napis „Zamówienia publiczne Organizacji Narodów Zjednoczonych w zasięgu polskich przedsiębiorców – baza Unites Nations Global Market”.

 ludzie siedzą tłumnie zgromadzeni na sali. W głębi widać scenę

 ludzie siedzą na sali. Na jej końcu widać podium, na którym stoi kobieta. Za nią widać ekran

Opublikowano: 04.10.2019 08:58
Poprawiono: 04.10.2019 08:59
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: