1 lipca 2020

Webinarium: Gospodarka cyrkularna w kontekście Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE oraz Europejskiego Zielonego Ładu

W imieniu regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network przy łódzkiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy do udziału w webinarium:

„Gospodarka cyrkularna w kontekście Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE oraz Europejskiego Zielonego Ładu”

Webinarium poprowadzi Prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska – wybitny ekspert w dziedzinie internacjonalizacji, gospodarki cyrkularnej i zrównoważonego rozwoju.

Podczas spotkania zostaną poruszone tematy:

  • pojęcie i znaczenie gospodarki cyrkularnej w kontekście Strategii Zrównoważonego Rozwoju;
  • pierwsze efekty wdrażania przepisów dot. gospodarki cyrkularnej w Unii Europejskiej;
  • biznesowy model gospodarki cyrkularnej – Business Model Canvas;
  • stan gospodarki zasobami mineralnymi w UE i w Polsce;
  • wyzwania stojące przed gospodarką zasobami mineralnymi w UE i w Polsce;
  • kluczowe wyzwania na etapie włączania projektu/firmy w nurt gospodarki cyrkularnej/ gospodarki o obiegu zamkniętym;
  • realizacja założeń gospodarki cyrkularnej w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ;
  • Europejski Zielony Ład jako nowa Strategia UE na lata 2021 – 2027 i jako baza dla rozwoju gospodarki cyrkularnej.

Kiedy: 8 lipca 2020 r. godz., 14:00-15:30

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Więcej szczegółów dotyczących wydarzenia i rejestracja na stronie internetowej Fundacji.

Opublikowano: 01.07.2020 11:54
Poprawiono: 01.07.2020 11:54
Modyfikujący: Michalina Ziomek
Udostępniający: Michalina Ziomek
Autor dokumentów: