7 October 2021

Zmiana budżetu programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”

Informujemy, że na podstawie art. 9 Memorandum of Understading (MoU) zmienione zostały załączniki A i B do Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Zgodnie z art. 9 MoU zmienione załączniki A i B obowiązują od 22 lipca 2021 r..

Obowiązującą wersję Memorandum od Understanding NMF można znaleźć w zakładce: Źródła.


Opublikowano: 07.10.2021 14:17
Poprawiono: 07.10.2021 14:14
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: