4 March 2022

Zostań dostawcą Światowego Programu Żywnościowego w związku z kryzysem humanitarnym w Ukrainie

Przedsiębiorcy, którzy w związku z obecnym kryzysem humanitarnym w Ukrainie chcą pomóc jej obywatelom, mogą zgłaszać się do przetargów organizowanych przez Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme, WFP), który postanowił poszerzyć bazę swoich dostawców żywności. Obecnie poszukiwane są firmy mogące zapewnić dostawy produktów takich jak ryż, makaron, mięso konserwowe czy olej słonecznikowy.

Aby dołączyć do grona dostawców WFP konieczna jest rejestracja na oficjalnym portalu zamówieniowym ONZ (UNGM) oraz wpis na listę dostawców WFP.

WFP powołany został w 1961 r. przez ONZ i FAO w celu dostarczania żywności w rejony zagrożone lub dotknięte głodem. Siedzibą jest Rzym, natomiast w krajach, w których realizowane są projekty programu, funkcjonują biura terenowe.

Szczegółowe informacje i dokumenty dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Informacje i publikacja na temat systemu zamówień ONZ, w tym WFP oraz rejestracji na portalu UNGM dostępne są na stronie PARP.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii


May be of interest to you

Opublikowano: 04.03.2022 15:18
Poprawiono: 04.03.2022 14:21
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: