Skip navigation

18 marca 2022

Nowe wytyczne dotyczące finansowania inwestycyjnego w ramach programu akcelerator EIC w 2021 i 2022 r.

Udostępnij

Wytyczne dot. finansowania inwestycyjnego zostały zaktualizowane w celu zapewnienia większej jasności i uwzględnienia ostatnich zmian w zarządzaniu funduszem EIC. Obecne regulacje mają zastosowanie do końca 2022 r.

Nowe wytyczne inwestycyjne (Investment Guidelines) dostarczają wnioskodawcom i wybranym przedsiębiorstwom oraz potencjalnym współinwestorom informacji i szczegółowo wyjaśniają proces inwestycyjny. Dokument zawiera strategię i warunki, na jakich fundusz EIC podejmuje decyzje dotyczące inwestycji i ich zbycia, zaktualizowaną definicję kwalifikowalnego inwestora oraz opis możliwych scenariuszy inwestycyjnych. Wytyczne inwestycyjne zapewniają funduszowi EIC realizację celu polegającego na wspieraniu nowo powstających przedsiębiorstw o dużym potencjale i MŚP, co umożliwi im szybszy rozwój i przyciągnięcie prywatnych inwestorów.

Nowe wytyczne inwestycyjne opierają się na doświadczeniach programu pilotażowego EIC (2019-2020) i mają zastosowanie w obecnym etapie przejściowym zarządzania funduszem EIC (zmiany dotyczą przedsiębiorstw wybranych do finansowania w latach 2021 i 2022). W okresie przejściowym, który ma trwać do końca 2022 r., niniejsze wytyczne inwestycyjne zapewniają ciągłość działalności i wsparcie dla innowatorów. W tym czasie, funduszem EIC zarządza zewnętrzny podmiot, natomiast docelowo zostanie wprowadzona długoterminowa koncepcja zarządzania funduszami EIC.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) był doradcą inwestycyjnym funduszu EIC w fazie pilotażowej i będzie pełnił tę rolę również w fazie przejściowej. Nowa umowa doradcza z EBI zapewni kontynuację jego roli, polegającej na przeprowadzaniu analizy due diligence, przygotowywaniu decyzji inwestycyjnych oraz monitorowaniu i zarządzaniu portfelem spółek.

Następne kroki

Korzystając z doświadczeń zdobytych podczas etapu pilotażowego EIC a także z porad Rady Zarządzającej EIC, KE określi najlepsze warianty realizacji inwestycji kapitałowych EIC. Celem jest stworzenie trwałego i skutecznego instrumentu, który będzie podejmował decyzje inwestycyjne, przyciągał wykwalifikowanych inwestorów i zarządzał inwestycjami zgodnie ze standardami rynkowymi, przy jednoczesnym osiągnięciu celów polityki UE. Długoterminowe podejście do zarządzania funduszami EIC powinno być gotowe i wejść w życie na początku 2023 r. i będzie obowiązywać do końca bieżącego okresu programowania programu Horizon Europe w 2027 r.

Informacje podstawowe

Akcelerator EIC oferuje wsparcie będące połączeniem dotacji (do 2,5 mln EUR) oraz inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych (od 0,5 mln EUR do 15 mln EUR lub więcej w niektórych przypadkach poprzez fundusz EIC).

Fundusz EIC jest specjalnym funduszem przeznaczonym do inwestowania w przedsiębiorstwa wybrane w ramach programu Akcelerator EIC. Od momentu powstania w czerwcu 2020 r. fundusz EIC zainwestował w 78 przedsiębiorstw zajmujących się technologią deep-tech w całej Europie. Dodatkowe 63 transakcje są zatwierdzone do inwestycji w nadchodzących miesiącach. Całkowita kwota zatwierdzonych inwestycji dla przedsiębiorstw wybranych w fazie pilotażowej (2019-2020) wynosi 637 mln euro.

W latach 2021-2027 do funduszu EIC trafi około 3,5 mld EUR z budżetu EIC. W świetle doświadczeń zdobytych w ramach projektu pilotażowego EIC, do 2027 r. fundusz EIC mógłby potencjalnie inwestować w około 600 obiecujących przedsiębiorstw typu start-up i MŚP, stając się największym inwestorem venture capital w Europie w zakresie technologii deep-tech.

Fundusz EIC działa jako katalizator i sukcesywnie zwiększa wartość rund inwestycyjnych. W trakcie realizacji projektu pilotażowego fundusz EIC osiągnął mnożnik 2,6-2,8 pomiędzy inwestycjami prywatnymi i publicznymi EIC. Współinwestorzy, oprócz funduszu EIC, to aniołowie biznesu, fundusze venture i venture debt, fundusze inwestycyjne typu Impact, fundusze rodzinne, krajowe banki rozwoju.

Zobacz więcej podobnych artykułów