Skip navigation

19 August 2022

Polish Challenge Fund: odpowiedz na wyzwania rozwoje Mołdawii i podpisz kontrakt z UNDP

W imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz UNDP Regional Hub w Stambule, zapraszamy do składania wniosków do letniej edycji Polish Challenge Fund 2022.

Celem  konkursu jest zidentyfikowanie obiecujących, innowacyjnych rozwiązań, które ułatwią transfer polskiego know-how by osiągnąć pozytywne skutki na szeroką skalę i odpowiedzieć na wyzwania rozwojowe oraz aktualne potrzeby Republiki Mołdawii w obliczu wojny w Ukrainie.

Kwalifikującymi się wnioskodawcami są polskie przedsiębiorstwa prywatne, instytuty badawcze i uczelnie wyższe. Wnioskodawcy muszą zaangażować lokalnych partnerów, aby zapewnić wykonalność w warunkach lokalnych, oraz promować zrównoważony rozwój i skalowalność rozwiązania.

Szczegółowe cele i warunki konkursu, przykładowe obszary innowacji oraz kryteria wyboru i oceny projektów znajdują się w zaproszeniu do składania wniosków.

Termin składania wniosków: 15 września 2022 roku, 23:59 CET na adres JLIB_HTML_CLOAKING.

W tytule należy napisać: "UNDPIRH-CFP-202205 Polish Challenge Fund"

Długość kontraktu: 7-9 miesięcy

Szacunkowa wysokość finansowania: od 20 tys. USD do 40 tys. USD. Wnioskodawcy muszą zapewnić współfinansowanie w wysokości co najmniej 20 % całkowitych kosztów projektu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie UNDP, a także kontaktując się z: JLIB_HTML_CLOAKINGlub JLIB_HTML_CLOAKING

May be of interest to you

Opublikowano: 19.08.2022 13:00
Poprawiono: 19.08.2022 12:56
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: