Skip navigation

19 August 2022

Polish Challenge Fund: odpowiedz na wyzwania rozwoje Mołdawii i podpisz kontrakt z UNDP

W imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz UNDP Regional Hub w Stambule, zapraszamy do składania wniosków do letniej edycji Polish Challenge Fund 2022.

Celem  konkursu jest zidentyfikowanie obiecujących, innowacyjnych rozwiązań, które ułatwią transfer polskiego know-how by osiągnąć pozytywne skutki na szeroką skalę i odpowiedzieć na wyzwania rozwojowe oraz aktualne potrzeby Republiki Mołdawii w obliczu wojny w Ukrainie.

Kwalifikującymi się wnioskodawcami są polskie przedsiębiorstwa prywatne, instytuty badawcze i uczelnie wyższe. Wnioskodawcy muszą zaangażować lokalnych partnerów, aby zapewnić wykonalność w warunkach lokalnych, oraz promować zrównoważony rozwój i skalowalność rozwiązania.

Szczegółowe cele i warunki konkursu, przykładowe obszary innowacji oraz kryteria wyboru i oceny projektów znajdują się w zaproszeniu do składania wniosków.

Termin składania wniosków: 15 września 2022 roku, 23:59 CET na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

W tytule należy napisać: "UNDPIRH-CFP-202205 Polish Challenge Fund"

Długość kontraktu: 7-9 miesięcy

Szacunkowa wysokość finansowania: od 20 tys. USD do 40 tys. USD. Wnioskodawcy muszą zapewnić współfinansowanie w wysokości co najmniej 20 % całkowitych kosztów projektu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie UNDP, a także kontaktując się z: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

May be of interest to you

Opublikowano: 19.08.2022 13:00
Poprawiono: 19.08.2022 12:56
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: