Skip navigation

21 March 2023

Weź udział w badaniu „Koniunktura i otoczenie biznesu 2023”

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji badania Panel Polskich Przedsiębiorstw: KONIUNKTURA I OTOCZENIE BIZNESU 2023.

Powyższe badanie jest przeprowadzane corocznie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od 2013 r. Jego celem jest obserwacja najważniejszych zjawisk i trendów zachodzących w polskiej gospodarce. Badanie pozwala także na poznanie opinii przedsiębiorców o sytuacji rynkowej ich firm i stanie naszej gospodarki.

Ankieta KONIUNKTURA I OTOCZENIE BIZNESU'2023 dostępna jest na stronie.

Ankietę można wypełnić do 31 MARCA 2023 roku.

Wypełnienie ankiety zajmie ok. 20 minut. Wszystkie udzielone odpowiedzi są traktowane jako poufne.

Po wypełnieniu ankiety uczestnicy otrzymają książkę o tematyce biznesowej.

May be of interest to you

Opublikowano: 21.03.2023 13:31
Poprawiono: 29.03.2023 11:10
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: