Skip navigation

2 June 2023

PARP organizuje spotkanie informacyjne dla klastrów

13 czerwca w Warsaw Trade Tower przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące działania 2.17 Rozwój oferty klastrów dla firm, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Nabór skierowany jest do koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych oraz Ponadregionalnych Klastrów Wzrostowych. Interesariusze mogą starać się o dofinansowanie na rozwijanie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Na wnioskodawców czeka aż 66 mln zł dofinansowania, z czego każdy projekt może uzyskać wsparcie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. 

Wydarzenie w formie szkolenia rozpocznie się o godzinie 9:00. Ekspert Michał Wiśniewski z Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP przybliży warunki przyznania dofinansowania oraz zasady składania wniosków. Po przerwie kawowej przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi.

Zachęcamy do rejestracji na spotkanie stacjonarne, a także do oglądania transmisji online na stronie PARP (bez zapisów).

Szczegółowe informacje można przeczytać na stronie PARP.

May be of interest to you

Opublikowano: 02.06.2023 12:30
Poprawiono: 02.06.2023 10:30
Modyfikujący: 
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: