Skip navigation

10 April 2024

Zrównoważona mobilność miejska w Suwałkach. 51 mln zł wsparcia z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała z miastem Suwałki umowę na realizację projektu pt. „Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk”. Miasto otrzyma 51 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Nabór konkurencyjny do „Zrównoważonej mobilności miejskiej” trwał od 12 września do 12 grudnia 2023 r. O dofinansowanie projektów mogły ubiegać się podmioty z makroregionu Polski Wschodniej, tj. miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych, z przedziału 50-100 tys. mieszkańców. Pozytywną ocenę uzyskało pięć projektów o dofinansowaniu wynoszącym łącznie ponad 276,6 mln zł.

51 mln zł na rozwój mobilności miejskiej w Suwałkach

Wsparcie z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej otrzyma m.in. miasto Suwałki, które podpisało z PARP umowę na realizację projektu pt. „Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk”. Koszt całkowity inwestycji wynosi 60 mln zł, z czego 51 mln zł to dofinansowanie ze środków unijnych.

Projekt ma charakter kompleksowy i obejmuje zarówno zakup bezemisyjnego taboru (10 autobusów elektrycznych), budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego, jak również digitalizację systemu mobilności w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk. W ramach projektu m.in. wybudowana zostanie hala postojowa z fotowoltaiką i magazynami energii, zakupiony zostanie nowy system dystrybucji biletów, a także powstaną nowe ścieżki rowerowe i elektroniczne tablice przystankowe.

Rusza kolejny nabór

Już 11 kwietnia 2024 r. rozpocznie się drugi nabór konkurencyjny w ramach działania 3.1 FEPW „Zrównoważona mobilność miejska”. Będzie on skierowany do następujących miast: Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Łomża, Suwałki, Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec, Ostrowiec Świętokrzyski, Ełk, Siedlce oraz Ostrołęka. Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty związane z ekologicznymi, zintegrowanymi systemami mobilności miejskiej. Wnioski będą przyjmowane do 27 czerwca 2024 r.

Więcej informacji o działaniu „Zrównoważona mobilność miejska” znajduje się na stronie PARP.

May be of interest to you

Opublikowano: 10.04.2024 14:26
Poprawiono: 11.04.2024 08:01
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: