Skip navigation

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

 • 19 listopada 2019

  Ogłoszenie konkursu

 • 7 stycznia 2020

  Start składania wniosków

 • 14 maja 2020

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

200 000 euro

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

Dla kobiet

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

logo Technologie dla kobiet

Celem Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez opracowanie albo opracowanie i wdrożenie innowacji w jednym z trzech obszarów: technologie przyjazne środowisku, innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich lub technologie poprawiające jakość życia Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać do wzrostu wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorczy niezbędnych do utrzymania i rozwoju działalności gospodarczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

 • Dofinansowanie będą mogły otrzymać kobiety prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, w których: 

  • kobieta jest wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki albo 
  • kobieta jest wspólnikiem i członkiem organu zarządzającego albo akcjonariuszem i członkiem organu zarządzającego
Kto może otrzymać wsparcie?
Na co możesz przeznaczyć wsparcie?

Na co możesz przeznaczyć wsparcie?

 • Usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji; usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii, albo nowego projektu wzorniczego.
 • Mentoring wspierający innowacyjny rozwój firmy.
 • Inwestycje m.in. w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomagające wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologicznym, w tym dodatkowe koszty związane z ochroną środowiska.

Obszary priorytetowe

Każdy projekt powinien dotyczyć jednego z następujących obszarów: 

 • Innowacje w zakresie zielonych technologii,
 • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych,
 • Technologie poprawiające jakość życia.

Obszary priorytetowe
Partnerstwo

Partnerstwo

Partnerstwo z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy – jest bardzo ważnym elementem Programu. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie grantu.

Jedną ze szczególnych form partnerstwa w programie Technologie dla kobiet może być zaangażowanie do projektu mentora lub mentorki z Norwegii. Wiedza i doświadczenie takich mentorów będą cennym wsparciem dla polskich przedsiębiorstw w rozwijaniu innowacyjności.

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

200 000 euro

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu

Mikro i Małe przedsiębiorstwa*:

premia +20%

Średnie przedsiębiorstwa*:

premia +10%

Dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu:

*wg Mapy pomocy regionalnej

Przykład

Mapa pomocy regionalnej dotyczy wyłącznie projektów inwestycyjnych.

Małe przedsiębiorstwo prowadzące projekt w województwie lubelskim może otrzymać do 70% dofinansowania.

Sposób obliczenia:
premia za rodzaj przedsiębiorstwa: 20% + lokalizacja projektu: 50%

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

15 000 000 euro

Dofinansowanie przedsiębiorczyni ubiegającej się o wsparcie wyniesie:

 • dla usług: do 85% wartości projektu,
 • dla inwestycji: od 20% do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe przedsiębiorstwa - premia +20%, średnie przedsiębiorstwa - premia +10%),
 • dla mentoringu: do 100% kosztów kwalifikowalnych – brak wymogu wniesienia wkładu własnego,
 • dla wydatków na ochronę środowiska: do 80% wydatków kwalifikowanych,zgodnie z typami pomocy i wielkością oraz lokalizacją przedsiębiorstwa.

Minimalny poziom dofinansowania to równowartość 12 tysięcy euro.

Dowiedz się, na jakie wsparcie może liczyć Twoja firma

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Successes of companies