Skip navigation

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój współpracy „Travel grants” nr 1/2023 został przesunięty.

Otwarcie naboru wniosków nastąpi w dniu 22 marca 2023 roku, o godz. 10:00. Od tego dnia klastry i instytucje otoczenia biznesu będą mogły uzupełnić i przesłać wniosek aplikacyjny za pomocą specjalnie udostępnionego formularza.

Nabór wniosków zakończy się w dniu 19 kwietnia 2023 roku, o godz. 16:00.


Wsparcie na rozwój współpracy (Travel Grants)

Dzwonek

Przesunięcie terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój współpracy „Travel grants” nr 1/2023

Sprawdź szczegóły

Nabór został zakończony

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

8 marca 2023

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

22 marca 2023

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

19 kwietnia 2023

 • logo Wsparcie na utworzenie partnerstwa
 • Maksymalne dofinansowanie

  3 500 euro

 • Wkład własny

  0%

 • Miejsce realizacji projektu

  Norwegia

 • Zasięg terytorialny projektu

  Zagranica

 • Dla kogo

  Klastry i instytucje otoczenia biznesu

Szczegóły dofinansowania

Celem wsparcia jest rozwój współpracy dwustronnej pomiędzy koordynatorami klastrów lub instytucjami otoczenia biznesu a podmiotami prawa norweskiego poprzez udział w wizycie studyjnej

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Koordynator klastra - podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, który organizuje i animuje rozwój interakcji, powiązań i współpracy międzynarodowej w klastrze liczącym co najmniej 30 członków oraz reprezentuje ten klaster w relacjach zewnętrznych.

Instytucja otoczenia biznesu - podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, który zrzesza co najmniej 30 członków oraz organizuje i animuje rozwój interakcji, powiązań i współpracy międzynarodowej tych członków w jednym lub kilku pokrewnych i wspierających sektorach gospodarki oraz reprezentuje tych członków w relacjach zewnętrznych, działając przy tym non-profit lub nie działając dla zysku lub przeznaczając zysk na cele statutowe.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie można otrzymać na:

 • pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej,
 • zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji.

Na co warto zwrócić uwagę przy aplikowaniu?

 • Wnioskodawca jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach towarzyszących wizycie studyjnej, wskazanych w załączniku nr 2 do ogłoszenia, w tym w targach lub konferencjach, na które wstęp może być odpłatny.
 • W wizycie studyjnej uczestniczą co najwyżej dwie osoby reprezentujące jeden klaster lub instytucję otoczenia biznesu, które są odpowiedzialne za rozwój współpracy międzynarodowej i internacjonalizację.
 • Zrealizowaną misję gospodarczą należy udokumentować dołączając do wniosku o płatność:
  • karty pokładowe lub inne dokumenty potwierdzające fakt odbycia zagranicznej podróży służbowej,
  • kopie dokumentów księgowych i dowody zapłaty potwierdzające poniesienie kosztów biletów wstępu na targi lub opłaty za udział w konferencji.
Na co warto zwrócić uwagę przy aplikowaniu?

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

3 500 euro

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

 • na realizację wizyty studyjnej otrzymasz:
  • ryczałt 2800 euro na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej;
  • do 700 euro na zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji, dla maksymalnie dwóch osób.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów to 35 000 euro. Jeśli łączna kwota wsparcia w złożonych wnioskach przekroczy 200% ww. kwoty to nabór wniosków ulega wstrzymaniu o godz. 16:00:00 w dniu następnym po dniu opublikowania informacji na stronie interenetowej https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie (aktualności).

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202, 22 432 80 88

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w branży mody i innowacyjnych tekstyliów. Wyniki z II edycji badań

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w branży mody i innowacyjnych tekstyliów. Wyniki z II edycji badań

Zobacz
Branża mody i innowacyjnych tekstyliów - raport z II edycji badań

Raport

Branża mody i innowacyjnych tekstyliów - raport z II edycji badań

Zobacz
Raport z II edycji badań, sektor turystki, BKL

Raport

Raport z II edycji badań, sektor turystki, BKL

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników

Wyniki i archiwum

List of projects

Lista projektów wybranych do wsparcia w naborze 1/2023

Dokumentacja

Starsze wersje dokumentów

Dokumenty

Rozliczenie umowy

Dokumenty niezbędne przy rozliczaniu umowy

Dodatkowe dokumenty

Załączniki

Podpisywanie umowy

Składanie wniosku o dofinansowanie

Start w konkursie

List of projects

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dokumentacja

Starsze wersje dokumentów

Dodatkowe dokumenty

Pozostałe dokumenty potrzebne do uzyskania wsparcia

Załączniki do umowy

Załączniki

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Składanie wniosku o wsparcie

Zobacz, jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty załączyć do wniosku

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

List of projects

Listy projektów wybranych do dofinansowania

Listy projektów