Skip navigation

Komunikaty

09.03.2022

Program Poland Prize

Informujemy, że kolejna edycja programu Poland Prize cieszy się ogromną popularnością od początku uruchomienia naborów w 2021 r.

Tylko w zeszłym roku pracujące z PARP akceleratory przeprowadziły 9 naborów dla startupów z całego świata, pozyskując blisko 1400 aplikacji od zespołów zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Polsce. W wyniku starannej selekcji akceleratorów do końca 2021 r. umowy grantowe zawarły 23 nowo zarejestrowane spółki, otrzymując w Polsce wsparcie eksperckie, dostęp do partnerów korporacyjnych oraz granty pieniężne do 300 tys. zł. Kolejne zespoły wybrane do udziału w programie właśnie rozpoczynają działalność w Polsce.

Łączna wartość środków przeznaczona na granty dla startupów to ponad 85 mln zł. Szczegóły oraz linki do stron aplikacyjnych 10 operatorów trwającej edycji Poland Prize znajdują się na stronach internetowych PARP.

 

Poland Prize Programme

We are pleased to inform that current  edition of the Poland Prize Programme has been hugely popular since the launch of the calls for applications in 2021.

Last year alone, the accelerators working with PARP carried out nine calls for startups from all over the world, receiving nearly 1,400 applications from teams interested in establishing operations in Poland. Following careful selection conducted by the accelerators, by the end of 2021 a total of 23 newly registered companies had concluded grant agreements, receiving expert support, access to corporate partners and cash grants of up to PLN 300,000.  More teams selected to participate in the programme are just starting up in Poland.

The total value of funds allocated for grants amounts to over PLN 85 million. Details and links to the application pages of 10 operators of the ongoing edition of the Poland Prize can be found on the PARP website.

 

Програма «Poland Prize»

Повідомляємо, що черговий запуск програми «Poland Prize» користується великою популярністю з початку набору в 2021 році.

Тільки в минулому році акселератори, що працюють з PARP, провели 9 наборів з усього світу для стартапів, отримавши близько 1400 заявок від колективів, зацікавлених у відкритті бізнесу в Польщі. В результаті ретельного відбору акселераторів до кінця 2021 року грантові угоди уклали 23 знову зареєстровані компанії, отримавши експертну підтримку в Польщі, доступ до корпоративних партнерів і грошові гранти до 300 тис. зл. Чергові колективи, відібрані для участі в програмі, тільки починають свою діяльність в Польщі.

Загальна вартість коштів, виділених на гранти для стартапів, становить понад 85 млн. зл. Подробиці та посилання на сторінки для подачі заявок 10 операторів поточного запуску програми «Poland Prize» можна знайти на веб-сайті PARP.

arrow left Poprzedni

Wszystkie

Następny arrow right