Skip navigation

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – Telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo. Premiera wyników badań I edycji

26

O wydarzeniu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Okrągły stół” zatytułowane Czy to już czas na gonienie jutra? zorganizowane z myślą o osobach związanych z branżą telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa – przedsiębiorcach, pracownikach, przedstawicielach organizacji branżowych, instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków branżowych, a także wszystkich innych zainteresowanych tematyką, wokół której skoncentrowane będzie spotkanie.

Webinarium będzie okazją do zaprezentowania wyników badań zrealizowanych w ramach pierwszej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II dla branży telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - projektu PARP prowadzonego we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Wspólnie z zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy między innymi na temat:

  • strategii firm dotyczących zapotrzebowania na kompetencje wśród pracowników w kontekście dynamicznej rzeczywistości,
  • budowania zaangażowania pracowników również w nawiązaniu do możliwości jakie daje praca w branży,
  • odpowiedzialności firm z branży dotyczącej informowania i edukowania o zagrożeniach,
  • roli branży i wyzwań stojących przed nią w kontekście aktualnych wydarzeń.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z I edycji badań "Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – Branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa" oraz Broszurą BBKL - branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, z wybranymi wynikami badań. 

Zobacz pozostałe wydarzenia w projekcie.

Termin

26.05.2022 10:00 - 12:30

Miejsce

Online Zobacz mapę

Rodzaj wydarzenia

Webinarium

Tematyka

Szkolenia i doradztwo

Udostępnij

Prelegenci

Prelegenci

Anna Tarnawa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Paulina Zadura Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Monika Dawid-Sawicka Ekspertka rynku pracy
Magdalena Jelonek Uniwersytet Jagielloński
Iwona Krysińska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Konrad Kuźma Centrum Badań Marketingowych INDICATOR
Tomasz Matuła Ekspert i menedżer rynku ICT oraz telco
Bogusław Dębski Polskie Towarzystwo Informatyczne
Tomasz Chomicki Samsung Electronics Polska
Adam Dzwonkowski Microsoft Poland
Ewa Krupa Orange

Program

Program

26.05.2022

10:00 - 10:20

Otwarcie spotkania - wprowadzenie do okrągłego stołu

Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP

Iwona Krysińska, Koordynator projektu BBKLII w branży telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, PARP

10:20 - 11:15

Blok I: Zapotrzebowanie na specjalistów a możliwości firm – strategie działania

Wystąpienie wprowadzające: Konrad Kuźma, współautor Raportu z I edycji badań – branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, Centrum Badań Marketingowych INDICATOR  

Dyskusja ekspercka: Pozyskiwanie kompetencji w branży - działania wewnętrzne czy wsparcie zewnętrzne?

Ewa Krupa, Dyrektor Kultury i Rozwoju, Orange

Bogusław Dębski, Dyrektor Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Adam Dzwonkowski, Public Sector Defense Technology Lead, Microsoft Poland

11:15 - 12:20

Blok II: Samonapędzający się mechanizm – wyzwania na branżowym horyzoncie

Wystąpienie wprowadzające: dr Magdalena Jelonek, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dyskusja ekspercka: Przyszłość branży - czy więcej znaczy… jeszcze więcej?

Mariusz Palutkiewicz, Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, Perceptus

Tomasz Matuła, Information and Technology Executive, Business & ICT Advisor

Tomasz Chomicki, Dyrektor ds. rozwoju biznesu, Samsung Electronics Polska

12:20 - 12:30

Zamknięcie spotkania

Anna Tarnawa, Kierownik Sekcji Badań i Strategii w Departamencie Analiz i Strategii, PARP

 

Prowadząca spotkanie oraz moderatorka dyskusji: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

Brak możliwości zapisu.