Skip navigation

Adrianna Michałowicz

Adwokat prowadzący indywidualną praktykę zawodową (Kancelaria Adwokacka Adwokat Adrianna Michałowicz, www.adwokat-michalowicz.pl), asystent naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego. Kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 20 pt. „Udostępnianie danych w interesie publicznym - filantropia danych z perspektywy prawnej” (nr umowy: UMO-2021/41/N/HS5/01490). Absolwentka Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie oraz Szkoły Prawa Francuskiego organizowanej przez Uniwersytet w Tours. Dwukrotna stypendystka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (program PROM). 

 

Autorka licznych publikacji naukowych i prelegentka na konferencjach, w tym o zasięgu międzynarodowym. Współautorka międzynarodowego bloga poświęconego tematyce prawa konsumenckiego „Recent Developments in European Consumer Law” (http://recent-ecl.blogspot.com). 

 

Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie gospodarczym, prawie ochrony danych osobowych, prawie własności intelektualnej i prawie nowych technologii. Pełni również funkcję mediatora przy Adwokackim Centrum Mediacji w Łodzi oraz stałego mediatora sądowego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. 

 

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.