Skip navigation

Paulina Skórska

Idea Instytut Sp. z o.o.,
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych
Uniwersytet Jagielloński

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.