Skip navigation

Autorzy: Elżbieta Wojnicka, Stanisław Szultka, Maciej Dzierżanowski, Piotr Tamowicz

Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce

Instytucje Otoczenia Biznesu Dokapitalizowanie Na start Badania i inwestycje Współpraca i partnerzy

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2005

Język: PL

ISBN: 83-60009-05-8

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja zawiera analizę stanu, kierunków rozwoju oraz głównych problemów rozwojowych takich instytucji proinnowacyjnych, jak parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne oraz centra transferu technologii. Raport ma charakter ewaluacyjny - stąd obok części prezentacyjnej zawiera również analizę problemową starającą się nakreślić pewne modus operandi instytucji proinnowacyjnych. Opracowanie zostało sporządzone na zamówienie Konsorcjum Parków Naukowo-Technologicznych w Polsce oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, poprzedzone postępowaniem konkursowym.

Spis treści

Rozdział 1. Wnioski, scenariusze i rekomendacje
Rozdział 2. Instytucje proinnowacyjne – rola w systemie innowacyjnym
Rozdział 3. Możliwości wsparcia polskich instytucji proinnowacyjnych ze środków europejskich
Rozdział 4. Parki naukowo-technologiczne w Polsce. Analiza instytucjonalnych czynników sukcesu i porażki
Rozdział 5. Stan rozwoju parków naukowo-technologicznych i inkubatorów. Wyniki analizy ilościowej (omówienie)
Rozdział 6. Badanie przedsiębiorstw – obecnych i potencjalnych klientów parków naukowo-technologicznych
Rozdział 7. Stan rozwoju centrów transferu technologii. Wyniki analizy ilościowej (omówienie)
Rozdział 8. Doświadczenia zagraniczne. Studia organizacji i działania wybranych parków zagranicznych

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Poradnik

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Zobacz
Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii

Poradnik

Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii

Zobacz
Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Poradnik

Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować