Skip navigation

Autorzy: Praca zbiorowa

Badania CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going działań 2.2 i 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020

POWER Kompetencje dla sektorów

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2021

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport jest podsumowaniem badań dotyczących instrumentów POWER skierowanych bezpośrednio do uczestników. W raporcie można znaleźć:

 1. bieżącą ocenę rezultatów wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom;
 2. opinie przedstawicieli przedsiębiorstw o systemie wdrażania poszczególnych instrumentów;
 3. informacje na temat najbardziej efektywnych mechanizmów wsparcia przedsiębiorstw

Z raportu wynika, że ocena zdecydowanej większości działań była pozytywna, podkreślano bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzących oraz wysoką jakość szkoleń i doradztwa. Oczekiwania uczestników projektów najczęściej skupiały się na podniesieniu kwalifikacji pracowników i w większości przypadków zostały spełnione. Wskaźniki zadowolenia z poszczególnych aspektów projektów szkoleniowych i doradczych były wysokie – ponad 90% we wszystkich działaniach, zaś skłonność badanych do rekomendacji innym MŚP udziału w projekcie jest wysoka – wskaźniki rekomendacji oscylują również wokół 90%. Podkreślano też wysoki stopień korzystania z wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach projektu po roku od zakończenia udziału w nich.

Więcej o wynikach badania można znaleźć w raporcie.

Zapraszamy do lektury!

Spis treści

 • 1. Wstęp
 • 2. Analiza potrzeb rozwojowych MŚP
 • 3. Zamówienia publiczne
 • 4. Przedsięwzięcia w formule PPP
 • 5. Akademia Menadżera MŚP
 • 6. Sukcesja w firmach rodzinnych
 • 7. Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji
 • 8. Wnioski

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować