Skip navigation

Badania interesariuszy komunikacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

Seria: Inteligentne specjalizacje

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2018

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem badania było zebranie danych do opracowania ram strategii komunikacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS). Badaniem zostali objęci przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu. Badanie interesariuszy komunikacji KIS zostało przeprowadzone z wykorzystaniem techniki CATI oraz FGI, w ramach szerszego „Badania ewaluacyjnego na potrzeby opracowania strategii komunikacji KIS…”, w ramach projektu „Monitoring KIS” (POIR 2.4.2).

Jeżeli więc chcesz się dowiedzieć:

 • jaka jest wiedza przedsiębiorców na temat krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji?
 • czy nazwa krajowe IS oraz regionalne IS jest znana wśród przedsiębiorców?
 • jakie skojarzenia wywołują u przedsiębiorców skrócone nazwy KIS i RIS?
 • jaka jest wiedza przedsiębiorców w zakresie procesu przedsiębiorczego odkrywania?
 • jakie są rekomendowane sposoby komunikacji i promocji KIS/RIS oraz PPO?
 • z jakich źródeł przedsiębiorcy czerpią informacje na temat KIS/RIS?

zapraszamy do lektury!

Spis treści

 1. Streszczenie
 2. Kontekst realizacji badania
 3. Skrócony opis metodologii badania
 4. Wyniki badania
 5. Wnioski z badania i rekomendacje dla komponentu 3 badania
 6. Rekomendacje dotyczące strategii komunikacji

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Ramy strategii komunikacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

Ewaluacja

Ramy strategii komunikacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

Zobacz
Analiza semiotyczna pojęcia „smart, inteligentne specjalizacje” oraz zmieniających się kodów przedsiębiorczości

Raport

Analiza semiotyczna pojęcia „smart, inteligentne specjalizacje” oraz zmieniających się kodów przedsiębiorczości

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować