Skip navigation

Autorzy: Praca zbiorowa

Badanie klientów Punktów Konsultacyjnych KSU - II podprojekt badawczy

Instytucje Otoczenia Biznesu Dokapitalizowanie Na start Badania i inwestycje Współpraca i partnerzy

Seria: KSU

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem projektu pt. Badanie klientów Punktów Konsultacyjnych KSU było uzyskanie informacji pozwalających na odpowiednie zaprojektowanie usług wspierających rozwój przedsiębiorców i osób podejmujących działalność gospodarczą, świadczonych w Punktach Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług. Realizacja tego celu osiągnięta została przez kompleksową analizę postrzegania Krajowego Systemu Usług, jakości i skuteczności świadczonych usług przez Punkty Konsultacyjne oraz aktualnych i postulowanych metod promocji KSU. Analiza została przeprowadzona z punktu widzenia trzech grup zaangażowanych w system, czyli pracowników Punktów Konsultacyjnych, współpracujących z nimi urzędnikami lokalnej administracji publicznej i przede wszystkim przedsiębiorców – klientów KSU.

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW I AKRONIMÓW
STRESZCZENIE
1. Wprowadzenie
1.1. Obszary badawcze
1.2. KRAJOWY SYSTEM USŁUG (KSU)
1.2.1. Standard świadczenia Usług PK KSU
1.3. Synteza metodologiczna
1.3.1. Poziomy efektywności i reprezentacji prób
2. CHARAKTERYSTYKA KLIENTÓW PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH KSU
2.1. klienci prowadzący działalność gospodarczą
2.2. Charakterystyka klientów – osób fizycznych
3. WYNIKI BADANIA
3.1. Ocena kryteriów przyznawania wsparcia na świadczenie usług w ramach PK KSU
3.2. Ewaluacja standardu świadczenia usługi w nowym projekcie PK KSU
3.3. Skuteczne metody promocji usług PK KSU wśród przedsiębiorców
3.4. Zakres tematyczny usług świadczonych przez PK KSU
3.5. Ocena świadczenia usługi w formule „one stop shop”
3.6. Pomiar i ocena jakości usług świadczonych przez PK KSU
3.6.1. Poziom zadowolenia klientów z usług PK KSU
3.6.2. Kompetencje konsultantów w opinii klientów
3.7. Metody aktywnego pozyskiwania klientów stosowane przez konsultantów PK KSU
3.8. Wpływ wyświadczonych usług na działalność klienta
3.9. Rozpoznawalność nazwy systemu KSU oraz PK wśród klientów
3.10. Standard świadczenia usług przez ośrodki KSU
3.11. Rola standaryzacji świadczonych usług i marki KSU w ocenie klientów
4. ODPOWIEDZI NA PYTANIA BADAWCZE, WNIOSKI I REKOMENDACJE
Załączniki
Scenariusz Zogniskowanego Wywiadu grupowego - FGI
Formularz narzędzia typu CAPI
Formularz CAPI – podprojekt II

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Badanie klientów i usługodawców - usługi Punktów Konsultacyjnych KSU

Raport

Badanie klientów i usługodawców - usługi Punktów Konsultacyjnych KSU

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować