Skip navigation

Barometr Innowacyjności - Analiza efektów netto wybranych Działań PO IG

Seria: Barometr innowacyjności

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2013

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki analiz wykonanych w celu ustalenia efektów dofinansowania udzielonego przedsiębiorcom w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Zakres przeprowadzonych analiz ograniczył się do beneficjentów wybranych Działań Priorytetu IV PO IG (Działania 4.2 i 4.4).
Na potrzeby analiz statystycznych wykorzystano dane pochodzące z wieloletniego projektu badawczego PARP, pn. „»BAROMETR INNOWACYJNOŚCI« – ewaluacja on-going Działań PO IG skierowanych do przedsiębiorstw”. Były to pierwsze tego typu analizy z wykorzystaniem wskazanego źródła danych. Biorąc powyższe pod uwagę oraz z racji na częściową, na obecnym etapie, kompletność analizowanych danych1, przedstawione poniżej wyniki należy uznać za wstępne. Same analizy mają zaś charakter pilotażowy.

Spis treści

1. Streszczenie
2. Charakterystyka analizowanych interwencji
3. Metodologia
4. Wyniki analiz
a. Innowacyjność
b. Zatrudnienie
c. Zyski
5. Podsumowanie

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Barometr Innowacyjności - Ewaluacja on-going - wyniki zbiorcze

Ewaluacja

Barometr Innowacyjności - Ewaluacja on-going - wyniki zbiorcze

Zobacz
Barometr Innowacyjności - Analiza efektów netto

Ewaluacja

Barometr Innowacyjności - Analiza efektów netto

Zobacz
Barometr Innowacyjności - Raport końcowy z ewaluacji on-going

Ewaluacja

Barometr Innowacyjności - Raport końcowy z ewaluacji on-going

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować