Skip navigation

Autorzy: Praca zbiorowa

Identyfikowanie potencjału stosowania 3P

PPP Współpraca i partnerzy

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2015

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-235-2

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja pt. „Identyfikowanie stosowania potencjału P3. Wytyczne dla departamentów i agencji federalnych” została przetłumaczona na język polski za zgodą wydawcy (PPP Canada)

Głównym przedmiotem tej publikacji jest opis narzędzia analitycznego – macierzy oceny projektu – służącego do dokonywania wstępnej oceny przez instytucje rządu federalnego Kanady i wskazującego, czy dany projekt infrastrukturalny może być efektywnie zrealizowany w formule ppp. Prawidłowe dokonanie selekcji projektów pod kątem ich odpowiedniości do zastosowania ppp, dokonane już na wstępnym etapie przygotowań, chroni zarówno stronę publiczną, jak i prywatną przed zaangażowaniem się w realizację inwestycji, których charakter nie pasuje do wymagań ppp i które już w toku realizacji mogą okazać się dla uczestników źródłem dużych problemów natury biznesowej, finansowej lub politycznej. Tak więc identyfikacja projektów, które będą efektywnie realizowane w ppp, jest jednym z podstawowych warunków rozwijania programu. Materiał udostępniony polskiemu odbiorcy w ramach niniejszej publikacji ze względu na dydaktyczny i uniwersalny charakter, może być podstawą do lepszego zrozumienia, a w konsekwencji samodzielnego przeprowadzenia procesów analitycznych ppp również w naszym kraju.

Treść publikacji „Identyfikowanie potencjału stosowania P3. Wytyczne dla departamentów i agencji federalnych” składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich stanowi ogólne wprowadzenie do problematyki ppp w Kanadzie, natomiast część druga poświęcona jest opisowi macierzy oceny projektu i sposobu jej wykorzystania. W części pierwszej w bardzo zwięzły sposób przedstawione zostały najważniejsze pojęcia i problemy ppp, takie jak: definicja projektu ppp, główne struktury projektowe stosowane w Kanadzie oraz relatywne korzyści i koszty związane ze stosowaniem formuły ppp w porównaniu z procedurą konwencjonalnego zamówienia publicznego. W tym kontekście wprowadzone też zostało fundamentalne dla zastosowania analizy opłacalności projektu ppp pojęcie Value for Money, czyli relatywnej korzyści czy też wartości, jaką można uzyskać, realizując projekt ppp.

Druga część omawianej publikacji PPP Canada zawiera szczegółowy opis macierzy oceny projektu2. Najwięcej miejsca zajmuje przedstawienie czternastu kryteriów weryfikacji potencjału do zastosowania w projekcie infrastrukturalnym formuły ppp, przy czym opisowi każdego z nich towarzyszy tabelka wskaźników, pozwalająca na wypunktowanie danego kryterium w skali od 1 do 5. Suma ocen zważonych o współczynniki istotności danego kryterium daje po znormalizowaniu łączny wynik w skali od 1 do 100. Im więcej punktów zgromadzi dany projekt, tym wyższa ocena jego wykonalności w formule ppp, przy czym ocena w przedziale od 1 do 50 eliminuje możliwość wyboru ppp z dalszej analizy, natomiast wynik w przedziale od 51 do 75 nie daje jednoznacznego wskazania co do dalszych kroków i oznacza konieczność przeprowadzenia konsultacji z PPP Canada. Wreszcie wynik w przedziale od 76 do 100 punktów kreuje obowiązek uwzględnienia wariantu ppp w analizie opcji wykonania projektu na etapie uzasadnienia biznesowego.

Spis treści

1. Wstęp
2. Podstawowe informacje o P3
3. Identyfikowanie potencjału stosowania p3: kiedy i jak
4. Stosowanie kryteriów oceny
5 Wnioski i kolejne kroki

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Nowe podejście do partnerstwa publiczno-prywatnego

Poradnik

Nowe podejście do partnerstwa publiczno-prywatnego

Zobacz
PPP - przewodnik dla samorządów

Poradnik

PPP - przewodnik dla samorządów

Zobacz
Wytyczne do oceny Value for Money

Poradnik

Wytyczne do oceny Value for Money

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować