Skip navigation

Autorzy: Jacek Szut, Anna Kowalewska, Tomasz Krynicki, Piotr Zimmerman

II szansa dla przedsiębiorców

Re-start firmy

Seria: Kapitał Ludzki

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2011

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-192-8

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Wyniki najnowszych badań i analiz PARP na temat przyczyn upadłości polskich małych i średnich przedsiębiorstw wskazują, że zarówno w opinii społeczeństwa jak i samych przedsiębiorców a także ekspertów, przedsiębiorcy, którzy doświadczyli porażki w biznesie są co najmniej współwinni takiej sytuacji.

Obciążają ich głównie błędy w zarządzaniu oraz brak przewidywania, a także ignorancja prawna. Część respondentów przypisuje im także pobudki nieetyczne i chęć „wyreżyserowania” upadłości firmy. Wyniki badań pokazały także, że przedsiębiorcy w kryzysie oraz w upadłości są społecznie napiętnowani ,więc w sytuacji zagrożenia próbują radzić sobie sami.

Mimo takiego zasadniczo negatywnego nastawienia społecznego do kwestii upadłości respondenci deklarują jednocześnie dość wysokie poparcie dla idei II szansy. Zgodę na ewentualną pomoc takim przedsiębiorcom warunkują jednak etycznym postępowaniem przedsiębiorcy w sytuacji zagrożenia upadłością i upadłości. Wsparcie to powinno przybierać postać przede wszystkim szkoleń i doradztwa ( w tym prawnego) a także wsparcia psychologicznego i finansowego (na zasadzie zwrotnej).

Spis treści

1. Streszczenie raportu
2. Summary
3. Kontekst badania
4. Informacje o badaniu
5. Regulacje prawne w obszarze prawa upadłościowego i naprawczego
6. Szczegółowy opiso wyników badania
7. Rekomendacje
8. Bibliografia

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Spowolnienie gospodarcze oczami polskich przedsiębiorców

Raport

Spowolnienie gospodarcze oczami polskich przedsiębiorców

Zobacz
Prawo sprzyjające realizacji Polityki II szansy w Polsce. Rekomendacje zmian

Raport

Prawo sprzyjające realizacji Polityki II szansy w Polsce. Rekomendacje zmian

Zobacz
Polityka II szansy dla MŚP. Wywiady z ekspertami

Raport

Polityka II szansy dla MŚP. Wywiady z ekspertami

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować