Skip navigation

Internacjonalizacja przedsiębiorstw - raport desk research

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2013

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Do celów szczegółowych opracowania analizy desk research należała:
1) Analiza aktywności międzynarodowej firm działających w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem MSP w porównaniu do sytuacji w Unii Europejskiej.
2) Omówienie obecnego systemu (instrumentów i działań) wspierania działalności międzynarodowej, w tym eksportowej przedsiębiorstw z sektora MSP.
3) Analiza systemu prawnego i obowiązków administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności międzynarodowej przez przedsiębiorców, w tym podmiotów z sektora MSP w kraju, na obszarze Unii
Europejskiej i państw trzecich.
4) Analiza branż eksportowych według udziału przedsiębiorców, w tym podmiotów sektora MSP w rynkach europejskich i państw trzecich.

Spis treści

1 Wprowadzenie
2 Analiza aktywności międzynarodowej firm działających w Polsce w latach 2004-2013, ze szczególnym uwzględnieniem MSP w porównaniu do sytuacji w Unii Europejskiej
3 System wspierania działalności międzynarodowej przedsiębiorstw z sektora MSP w latach 2007-2013
3.1 Mapa instrumentów wsparcia działalności międzynarodowej przedsiębiorstw stosowanych w Polsce i wybranych państwach
3.2 Instrumenty wsparcia działalności międzynarodowej przedsiębiorstw, w tym podmiotów z sektora MSP dostępne w Polsce
3.3 Przykłady publicznych instrumentów wsparcia umiędzynarodowienia firm w Polsce – rekomendacje
3.4 Oszacowanie wielkości nakładów publicznych i prywatnych na prowadzenie działalności międzynarodowej przedsiębiorstw w Polsce
4 Prawo i obowiązki administracyjne związane z prowadzeniem działalności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i państwach trzecich
5 Literatura

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować