Skip navigation

Autorzy: Marek Daszkiewicz

Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw

Instytucje Otoczenia Biznesu Dokapitalizowanie Na start Badania i inwestycje Współpraca i partnerzy

Seria: Innowacje

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2008

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Opracowanie „Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw” porusza istotny, a w ostatnich latach często lekceważony problem znaczenia sektora jednostek badawczo-rozwojowych dla innowacyjności przedsiębiorstw. Sektor JBR-ów stanowi kluczowy komponent systemów innowacyjnych państw rozwiniętych. Liczne badania, także w Polsce (GUS, IBnGR, Instytut Gospodarki WSIiZ) pokazują, że jeśli przedsiębiorstwa współpracują z publiczną sferą badawczo-rozwojową, to dotyczy to głównie instytutów badawczych.

Spis treści

Rozdział 1. Strategia Lizbońska jako jedno z głównych zadań Unii Europejskiej
1.1 Cele Strategii Lizbońskiej
1.2 Gospodarka oparta na wiedzy
1.3 Innowacyjność zasadniczym celem badań
1.4 Realizacja Strategii Lizbońskiej w Polsce
Rozdział 2. Instytuty badawcze jako źródło innowacyjności
2.1 Rola i zadania instytutów badawczych
2.2 Organizacja i finansowanie badań
2.3 Współdziałanie z gospodarką, szczególnie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami
Rozdział 3. Rola jednostek badawczo-rozwojowych w nauce polskiej
3.1 Organizacja nauki w Polsce
3.2 Badania prowadzone w jednostkach badawczo-rozwojowych
3.3 Jednostki badawczo-rozwojowe jako pomost między nauką a gospodarką
Rozdział 4. Działalność jednostek badawczo-rozwojowych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw
4.1 Współpraca jednostek badawczo-rozwojowych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami
4.2 Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw
Rozdział 5. Działania wspierające współpracę nauki z gospodarką
5.1 Instrumenty wsparcia działań proinnowacyjnych przedsiębiorstw
5.1.1 Systemy fiskalne
5.1.2 Pomocowe instrumenty wsparcia
5.2 Polskie programy wsparcia innowacji
Rozdział 6. Użyteczne informacje dotyczące współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi
Rozdział 7. Wnioski i rekomendacje

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Stan i tendencje rozwojowe sektora jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce

Raport

Stan i tendencje rozwojowe sektora jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować