Skip navigation

Seria: Bilans Kapitału Ludzkiego

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

ISBN: 978–83–7633–194–2

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport poświęcony jest aktywności edukacyjnej Polaków po zakończeniu kształcenia formalnego i aktywności przedsiębiorstw w zakresie kształcenia pracowników. Publikacja  przede wszystkim zawiera przegląd wyników z badania firm działających na rynku szkoleniowym, w dużej mierze oparty jest również na wynikach sondażu przeprowadzonego wśród ludności w wieku produkcyjnym oraz pracodawców. Ponad połowa osób nie opłacała uczestnictwa w kursach i szkoleniach z własnej kieszeni. Kursy i szkolenia, w których ostatnio brali udział badani, finansowane były w zdecydowanej większości ze środków zewnętrznych: przez pracodawców, urząd pracy lub inne instytucje (83%). Jedynie 7% Polaków w ostatnim roku wydało na cele szkoleniowe więcej niż 1000 zł. Najwięcej na szkolenia wydały osoby pracujące motywowane chęcią rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej (średnio niemal 1000 zł).

Niestety dane na temat dokształcania się dorosłych Polaków nada nie są optymistyczne. Ponad 64% Polaków nie podnosiło swoich kompetencji w ubiegłym roku w żaden sposób. 37% Polaków nigdy nie uczestniczyło w kursach, szkoleniach, warsztatach, praktykach lub innych formach kształcenia pozaformalnego. Wśród obecnie pracujących 28% nigdy nie uczestniczyło w kursach, szkoleniach, wśród bezrobotnych – 44%, zaś wśród nieaktywnych zawodowo – 52%. Większość spośród 80% Polaków, którzy w ubiegłym roku nie podnosili swoich kompetencji, jako powód niepodejmowania aktywności w tym zakresie wskazywała na brak potrzeby podnoszenia swoich kompetencji dla celów zawodowych, brak czasu lub motywacji.

W raporcie znajduje się tez wiele ciekawych wyników na temat inwestycji pracodawców w rozwój swoich pracowników. Okazuje się, że im większe przedsiębiorstwo lub instytucja, tym częściej podejmowana jest aktywność  w kierunku rozwoju kompetencji i kwalifikacji pracowników. W podmiotach mikro takie działanie zadeklarowało 70% pracodawców, w małych 80% pracodawców, w przypadku średnich i dużych pracodawców odpowiednio 93% i 95%. Najczęściej szkolą pracodawcy z sektora edukacji (95%), opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (95%) oraz usług specjalistycznych (84%). Pozostałe trzy sektory – budownictwo i transport, przemysł i górnictwo oraz handel, zakwaterowanie i gastronomia lokują się odpowiednio na poziomie 66%, 64% oraz 59%.

Innym ciekawym przykładem jest duży odsetek pracodawców zadowolonych z efektów własnych inwestycji w kursy i szkolenia dla swoich pracowników, co odbiega od opinii lansowanych w debacie publicznej wskazujących na małą wartość dostępnych szkoleń. Stoi to także w opozycji do opinii samych firm szkoleniowych, które dostrzegają problem jakości szkoleń jako najbardziej palący. Wygląda na to, że satysfakcja ze szkolenia i jego dopasowanie do potrzeb zależy od tego, czy jest finansowane ze środków publicznych trafiających bezpośrednio do oferujących szkolenia, czy ze środków inwestowanych przez pracodawców w pozyskanie potrzebnej usługi edukacyjnej.

Spis treści

Głowne wnioski
Opis metodologii badań
Podnoszenie kompetecnji przez Polaków
Inwestycja pracodawców jutra
Usługi szkoleniowe: charakterystyka, oferty, kierunki rozwoju, bariery

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Raport

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Zobacz
Pracodawcy o rynku pracy

Raport

Pracodawcy o rynku pracy

Zobacz
Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków

Raport

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować