Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw – wyniki II edycji badania – 2019

Badanie jest prowadzone w cyklu rocznym i obejmuje swym zakresem procesy innowacyjne zachodzące w polskich firmach, w tym m.in. tematykę ich dojrzałości innowacyjnej oraz identyfikację czynników sprzyjających lub ograniczających tworzenie innowacji.

Seria: Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2019

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Mamy przyjemność przedstawić Państwu wyniki drugiej edycji badania PARP „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw”.  Badanie jest prowadzone w cyklu rocznym i obejmuje swym zakresem procesy innowacyjne zachodzące w polskich firmach, w tym m.in. tematykę ich dojrzałości innowacyjnej oraz rolę mikrofirm w tworzeniu innowacji.

Wyniki badania pokazują, że w latach 2016-2018 35,8% firm działających w Polsce było aktywnych innowacyjnie – wprowadziły lub próbowały wprowadzić przynajmniej jedną innowację dowolnego typu (w I edycji badania udział ten wynosił 32,3%). Natomiast 32,4% firm można określić jako innowacyjne – wprowadziły przynajmniej jedną innowację (w I edycji – 30,1%). Prowadzenie działalności innowacyjnej jest skorelowane z wielkością firmy: im większa firma tym częściej prowadzone są różne rodzaje działalności innowacyjnej oraz ponoszone nakłady na tę działalność.

Średnia wartość Wskaźnika Dojrzałości Innowacyjnej przedsiębiorstw (WDI) w II edycji badania wyniosła 21,92 na 100 punktów (w I edycji było to 15,41 pkt.).

Badanie pozwoliło na wyodrębnienie wśród polskich przedsiębiorstw sześciu segmentów różniących się podejściem do innowacji. Można je połączyć w trzy większe grupy ze względu na nastawienie do wdrażania innowacji. Połowa ogółu przebadanych firm jest dość sceptycznie nastawiona do działalności innowacyjnej. Przeszło jedna czwarta firm przejawia częściową gotowość do innowacji w ramach pewnych aspektów (technologia lub kapitał ludzki). Natomiast jedną piątą firm można definiować jako realizujące innowacje (świadomie innowacyjne).

Serdecznie zapraszam do lektury raportu.

Spis treści

  1. Streszczenie
  2. Cele badania, opis teoretyczny i metodologiczny
  3. Podsumowanie
  4. Wyniki II edycji badania
  5. Porównanie kluczowych zmiennych w I i II edycji

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 6/2021

Poradnik

Biuletyn Euro Info 6/2021

Zobacz
Badania CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going działań 2.2 i 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020

Raport

Badania CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going działań 2.2 i 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020

Zobacz
Business Pulse Survey Polska: Podsumowanie wyników IV edycji badania

Raport

Business Pulse Survey Polska: Podsumowanie wyników IV edycji badania

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań