Skip navigation

Autorzy: Jacek Szut, Anna Kowalewska

Nowe podejście do zamówień publicznych Raport z badań 2010/2011

Zamówienia publiczne Współpraca i partnerzy

Seria: Kapitał Ludzki

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2011

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-161-4

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W ostatnich latach rynek zamówień publicznych w Polsce stale rośnie, na co niewątpliwie istotny wpływ miało wejście Polski do Unii Europejskiej. Rynek ten jest szczególnie atrakcyjny dla przedsiębiorców w obecnej sytuacji gospodarczej. Unia Europejska od kilku lat monitoruje przebieg, tryb i jakość postępowań oraz zachęca do likwidowania barier dostępu do tego rynku dla małych i średnich przedsiębiorstw. Promuje także innowacyjne zamówienia publiczne, pozostawiające wykonawcom możliwie dużo swobody oraz uwzględniające w specyfi kacji przetargowej także inne niż cena kryteria oceny ofert. Zachęca też do wykorzystywania narzędzi elektronicznych usprawniających proces udzielania zamówień. Promocja nowego podejścia do zamówień publicznych wpisuje się w działania Unii Europejskiej mające na celu wspieranie działalności innowacyjnej, które jest jednym z kluczowych kierunków polityki europejskiej, zawartych m.in. w Strategii Europa 2020.

Polska również realizuje postulaty zmian na rynku zamówień publicznych poprzez działania zmierzające do jego ukształtowania w sposób bardziej przyjazny sektorowi MSP oraz kreujący warunki sprzyjające rozwojowi innowacyjności gospodarki. Możliwości, jakie stwarza rynek zamówień publicznych oraz potencjał tkwiący w małych i średnich przedsiębiorstwach stały się podstawą realizacji przez PARP projektu badawczego w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznych. Jego celem było dokonanie pogłębionej diagnozy barier w dostępie małych i średnich przedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych, a także utrudnień w rozwoju zamówień innowacyjnych oraz elektronicznych.

Spis treści

1. STRESZCZENIE
2. INFORMACJE O BADANIU
3. METODOLOGIA BADAŃ
4. RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OCZAMI ZAMAWIAJĄCYCH
5. RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OCZAMI WYKONAWCÓW
6. TRENERZY I DORADCY O RYNKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
7. PODSUMOWANIE – PORÓWNANIE PERSPEKTYW RÓŻNYCH GRUP UCZESTNIKÓW RYNKU
8. REKOMENDACJE
9. BIBLIOGRAFIA

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Nowe podejście do zamówień publicznych. Raport z badań 2013

Raport

Nowe podejście do zamówień publicznych. Raport z badań 2013

Zobacz
Nowe podejście do zamówień publicznych. Raport z badań 2012

Raport

Nowe podejście do zamówień publicznych. Raport z badań 2012

Zobacz
Nowe podejście  do zamówień  publicznych

Raport

Nowe podejście do zamówień publicznych

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować