Skip navigation

Autorzy: Anna Kowalewska, Jerzy Głuszyński

Ocena gotowości polskich przedsiębiorstw do realizacji zadań publicznych

POWER Zamówienia publiczne Partnerstwo publiczno-prywatne dla MŚP usługi doradczo-szkoleniowe

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2018

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport przedstawia wyniki badania ewaluacyjnego dotyczącego projektów szkoleniowo-doradczych z obszaru zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), realizowanych w ramach Działania 2.2 POWER. Celem badania była analiza uwarunkowań zaangażowania MŚP w rynek zamówień publicznych i przedsięwzięcia z zakresu PPP oraz ocena projektów ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na gotowość MŚP do aktywności na rynku zamówień publicznych. Badanie zostało prowadzone m.in. za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami (100 IDI). Z badania można dowiedzieć się:

 • jakie czynniki determinują udział przedsiębiorców w procedurze zamówień publicznych?
 • czy wiedza uzyskana podczas szkoleń i doradztwa wpłynęła na chęć uczestniczenia w procedurze zamówień publicznych?
 • jakie tematy były najbardziej przydatne podczas prowadzonych szkoleń oraz działań doradczych?
 • w jaki sposób zapewniana jest jakość szkoleń i doradztwa? A także:
 • jak są postrzegane przed przedsiębiorców opłaty za udział w szkoleniach?
 • czy łatwo jest zrekrutować uczestników do udziału w szkoleniu z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz

zapraszamy do lektury.

Spis treści

 1. Streszczenie
 2. Summary
 3. Kontekst ewaluacji
 4. Metodologia ewaluacji
 5. Opis wyników badania
 6. Podsumowanie
 7. Rekomendacje

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Ewaluacja ex post projektów systemowych

Ewaluacja

Ewaluacja ex post projektów systemowych "Partnerstwo Publiczno-Prywatne"

Zobacz
Nowe podejście do partnerstwa publiczno-prywatnego

Poradnik

Nowe podejście do partnerstwa publiczno-prywatnego

Zobacz
Badanie uczestników projektów szkoleniowych „Nowe podejście do zamówień publicznych

Ewaluacja

Badanie uczestników projektów szkoleniowych „Nowe podejście do zamówień publicznych"

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować