Skip navigation

Ocena zapotrzebowania przedsiębiorstw na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2013

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Współczesne przedsiębiorstwa poddane są warunkom silnej konkurencji, która wymaga podejmowania działań podnoszących ich innowacyjność i w konsekwencji konkurencyjność. Przedsiębiorstwa podnoszące swą konkurencyjność mogą zainwestować w nowe maszyny i urządzenia, podnosić kwalifikacje pracowników, bądź też kupić wiedzę w postaci licencji czy know-how1. Należy przy tym wskazać, że każda z tych inwestycji może pozwolić firmom na rozwój, jednak część z nich nie ma wpływu na ich innowacyjność. Jednym z czynników poprawiającym innowacyjność jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, gdyż jej rezultaty przyczyniają się do opracowywania nowych technologii, produktów i usług.
Naturalnie prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej jest obarczone dużym ryzykiem, co jest związane z nieprzewidywalnością efektu podjętych działań, czasu jego osiągnięcia oraz ostatecznych nakładów, jakie będzie musiało ponieść przedsiębiorstwo. Biorąc pod uwagę relację kosztów i korzyści, dostęp do niezbędnych zasobów (ludzkich, finansowych) czy wreszcie potencjał do efektywnego wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych, nie każda firma będzie w stanie podjąć się prac B+R. Tworzenie zasobów nowej wiedzy i jej wykorzystywanie, uznawane za cel działalności B+R, może być realizowane samodzielnie przez firmy, bądź też we współpracy z innymi podmiotami (szczególnie podmiotami, których codzienna działalność związana jest z tworzeniem wiedzy, takimi jak jednostki naukowe). Jest to rozwiązanie wykorzystywane w sytuacjach, gdy zasoby własne organizacji są niewystarczające, zaś podmioty partnerskie są w stanie je udostępnić w ramach podjętej współpracy.

Spis treści

1. Metodologia badania
1.1 Cel badania
1.2 Metody i techniki badawcze
1.3.1 Badania terenowe
1.3 Weryfikowane problemy badawcze
1.4 Profil przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu kwestionariuszowym
2. Statystyczny obraz działalności B+R w Polsce
2.1 Nakłady na działalność B+R polskich przedsiębiorstw
2.2 Personel w działalności B+R
2.3 Rynek badań naukowych
2.4 Etapy projektu B+R ważne z punktu widzenia pomocy publicznej
2.5 Wsparcie działalności B+R w Polsce
2.6 Księgowanie wydatków na działalność B+R w świetle Ustawy o rachunkowości
2.7 Ochrona własności przemysłowej
2.8 Ocena potencjału B+R polskich regionów
2.9 Potencjał B+R poszczególnych województw
3. Działalność B+R w polskich przedsiębiorstwach
3.1 Rola działalności B+R w polskich przedsiębiorstwach
3.2 Charakterystyka działalności B+R polskich przedsiębiorstw
3.3 Bariery działalności B+R polskich przedsiębiorstw
3.4 Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu, pośrednikami pomiędzy sferą nauki i biznesu oraz innymi przedsiębiorstwami w zakresie działalności B+R
3.5 Plany przedsiębiorstw w zakresie działalności B+R
3.6 Wsparcie publiczne działalności B+R
3.7 Wsparcie prywatne działalności B+R
4. Wnioski i rekomendacje

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować