Skip navigation

Autorzy: Praca zbiorowa

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2022

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Przekazujemy w Państwa ręce dwudziestą piątą edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Z tej okazji warto przypomnieć, że Raport był pierwszą publikacją w Polsce przedstawiającą tak obszerny zestaw danych i analiz dotyczących różnych aspektów funkcjonowania sektora MSP w naszym kraju, i do dziś pozostaje jednym z głównych źródeł informacji w tym obszarze. Tegoroczny Raport, podobnie jak wydania wcześniejsze, został przygotowany przez pracowników Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, głównie w oparciu o dane statystyczne GUS, zarówno ogólnodostępne, jak i zakupione specjalnie na potrzeby niniejszego opracowania. W Raporcie przedstawiamy m.in. wyniki badania Koniunktura i otoczenie biznesu, zrealizowanego przez PARP w ramach Panelu Polskich Przedsiębiorstw na przełomie marca i kwietnia 2022 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu, mając nadzieję, że nasza publikacja okaże się ciekawa i przydatna w bieżącej pracy. 

Spis treści

Spis treści
Słowo wstępne
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Słowo wstępne
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – kluczowe wskaźniki
POLSKA
Polska – Unia Europejska (27)
Rozdział 1. Obraz statystyczny przedsiębiorstw w Polsce
1.1. Przedsiębiorstwa w Polsce
1.2. Udział MSP w wytwarzaniu PKB
1.3. Tworzenie miejsc pracy
1.4. Inwestycje przedsiębiorstw
1.5. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw
1.6. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
Rozdział 2. Ranking małej i średniej przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. Wskaźnik syntetyczny
Rozdział 3. Innowacyjność przedsiębiorstw
Rozdział 4. Statystyczny obraz polskich mikroprzedsiębiorstw
Rozdział 5. Wykorzystanie ICT w polskich przedsiębiorstwach
Rozdział 6. Koniunktura i otoczenie biznesu 2022
6.1. Koniunktura według Panelu Polskich Przedsiębiorstw PARP
6.2. Ocena obecnej koniunktury
6.3. Oczekiwania co do przyszłej koniunktury
6.4. Kryzysy lat 2020 – 2022 a koniunktura
6.5. Innowacyjność przedsiębiorstw
6.6. Determinanty koniunktury 2022
6.7. Segmentacja firm
6.8. Konkurencyjność polskich firm i strategie jej budowania
6.9. Kondycja polskich firm
Podsumowanie

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Monitoring trendów w innowacyjności - Raport 12

Raport

Monitoring trendów w innowacyjności - Raport 12

Zobacz
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2021

Raport

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2021

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować