Skip navigation

Seria: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2009

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-044-0

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Mamy przyjemność przedstawić dwunastą edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, przygotowaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Tegoroczna edycja raportu została podzielona na trzy części. Pierwsza z nich zawiera opis sytuacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Druga część to zbiór tekstów eksperckich poświeconych przedsiębiorczości, m.in. mikroprzedsiębiorstwom, zmianom w sposobach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, finansowaniu rozwoju MŚP, kondycji polskich przedsiębiorstw i potencjalnych możliwościach wychodzenia z kryzysu, konkurencyjności polskiego sektora MŚP, problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu, oczekiwań MŚP wobec UE, finansowaniu nauki, badań i rozwoju w Polsce, a także roli polityki w nowoczesnym i sprawnie zarządzanym państwie. Trzecia część Raportu zawiera charakterystykę sektora MŚP w ujęciu regionalnym. 

Spis treści

Część I. Stan sektora MŚP
Rozdział 1. Makroekonomiczna sytuacja Polski w 2008 roku
Rozdział 2. Znaczenie sektora MŚP w Polsce
Rozdział 3. Liczba zarejestrowanych i aktywnych MŚP
Rozdział 4. Liczba pracujących, przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia
Rozdział 5. Sytuacja finansowa MŚP
Rozdział 6. Handel zagraniczny przedsiębiorstw MŚP w latach 2007–2008
Rozdział 7. Inwestycje i środki trwałe
Rozdział 8. Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce

Część II. Przedsiębiorczość
Rozdział 9. Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce na tle Unii Europejskiej 
Rozdział 10. Perspektywy rozwoju e-biznesu
Rozdział 11. Nowe źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw
Rozdział 12. Skutki światowego kryzysu finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Rozdział 13. Konkurencyjność MŚP
Rozdział 14. Społeczna odpowiedzialność biznesu – założenia, praktyka i podstawowe obszary
Rozdział 15. Polscy przedsiębiorcy wobec integracji. Polska i polscy przedsiębiorcy w oczach mieszkańców „starej” UE
Rozdział 16. Polska, nauka, gospodarka – obserwacje i uwagi 
Rozdział 17. Kilka uwag o reformie państwa 

Załącznik 1. Profile regionalne
Załącznik 2. Tabele statystyczne

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2013-2014

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2013-2014

Zobacz
Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2012–2013

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2012–2013

Zobacz
Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2011-2012

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2011-2012

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować