Skip navigation

Seria: Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2010

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-081-5

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja jest drugim produktem diagnostyczno-rekomendacyjnym projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu”. W wyniku prac eksperckich wypracowanych zostało 96 rekomendacji zmian w polskim STTiKW uporządkowanych w pięć spójnych kategorii: (1) systemowo-strukturalna, (2) regulacyjna, (3) instytucjonalno-organizacyjna, (4) świadomość i kultura innowacji oraz (5) kompetencje kadr dla innowacyjnej gospodarki. Zawartość merytoryczna jest próbą odpowiedzi na zidentyfikowane wcześniej siły motoryczne i bariery, a układ rekomendacji wynika z dyskusji i analizy oddziaływania zdefiniowanych cech w szerokim kontekście uwarunkowań tworzenia gospodarki wiedzy w Polsce i Unii Europejskiej.

Wypracowane rekomendacje są dodatkowo ilustrowane przykładami zagranicznych i krajowych dobrych praktyk. Pracę kończy próba określenia eksperckiej wizji rozwoju sytemu TTiKW w Polsce oraz miejsca i roli w nim ośrodków innowacji. Prezentowana publikacja stanowi dobry przyczynek do uruchomienia ogólnopolskiej dyskusji na temat niezbędnych działań na rzecz budowy w Polsce innowacyjnej gospodarki.

Spis treści

Rozdział 1. Wyzwania i obszary napięć w polskim systemie transferu i komercjalizacji wiedzy
Rozdział 2. Zmiany systemowo-strukturalne – nowe wyzwania strategiczne i polityka rozwoju w kontekście globalnych procesów innowacyjnych
Rozdział 3.Propozycje zmian regulacyjnych
Rozdział 4. Propozycje zmian instytucjonalnych i organizacyjnych
Rozdział 5. Kształtowanie świadomości i kultury innowacji
Rozdział 6. Doskonalenie kompetencji dla innowacyjnej gospodarki
Rozdział 7. Wizja i kierunki modernizacji systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery

Raport

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować