Skip navigation

Rozwiązywanie problemów w dostępie do finansowania zwrotnego w wybranych krajach Europy - Dobre praktyki

Seria: KSU

Rodzaj publikacji: Dobre praktyki

Rok wydania: 2013

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejsza ekspertyza przygotowana została w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Planowanie działań MSP a finansowanie zwrotne”. Projekt ten ma na celu poprawę dostępu przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw do instrumentów zewnętrznego finansowania zwrotnego poprzez zapewnienie usług doradczo-szkoleniowych oraz dostosowanie wybranych instrumentów finansowania zwrotnego do potrzeb MSP.
Celem ekspertyzy było pozyskanie wiedzy na temat dostępnych źródeł finansowania dla MSP (szczególnie firm nowo powstałych i podejmujących projekty innowacyjne).

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Skala korzystania z instrumentów finansowania w krajach Unii Europejskiej
3. Skala korzystania z instrumentów finansowania w Polsce
4. Omówienie najlepszych praktyk i współczesnych tendencji w Unii Europejskiej w ramach poszczególnych instrumentów finansowania zwrotnego
4.1. Dłużne finansowanie bankowe (kredyty i pożyczki bankowe)
4.1.1. Sytuacja w Polsce
4.1.2. Sytuacja w krajach Unii Europejskiej, w tym w Europie Środkowo-Wschodniej
4.2. Dłużne finansowanie pozabankowe (pożyczki, w tym mikropożyczki)
4.2.1. Rozwiązania w Polsce
4.2.2. Rozwiązania w krajach Unii Europejskiej
4.2.3. Instytucje pożyczkowe – przykłady – Unia Europejska (Europa Zachodnia)
4.2.4. Instytucje pożyczkowe – przykłady – Unia Europejska (Europa Wschodnia)
4.2.5. Instrumenty pożyczkowe – zestawienie podsumowujące
4.3. Finansowanie kapitałowe (fundusze kapitałowe)
4.3.1. Rozwiązania w Polsce
4.3.2. Rozwiązania w Europie
4.4. Finansowanie kapitałowe (anioły biznesu)
4.5. Poręczenia i gwarancje
4.5.1. Rozwiązania w Polsce
4.5.2. Rozwiązania w krajach Unii Europejskiej
4.6. Inne instrumenty
4.7. Ocena instrumentów w ramach głównych typów instrumentów finansowania
5. Wnioski z przeprowadzonych analiz
5.1. Instrumenty kapitałowe
5.2. Instrumenty dłużne (w tym quasi equity)
5.3. Inne instrumenty
6. Wybrane przykłady instytucji / instrumentów z krajów Unii Europejskiej, w tym z Europy Środkowo-Wschodniej
6.1. Qredits (Holandia)
6.2. Patria Credit IFN SA (Rumunia)
6.3. ADIE (Francja)
6.4. Fejer (Węgry)
6.5. KREDEX (Estonia)
7. Wnioski i rekomendacje
8. Tabela rekomendacji
Aneks bibliograficzny
Zestawienie tabel i rysunków

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Możliwości świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym

Raport

Możliwości świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować