Skip navigation

Autorzy: Stanisław Łobejko

Stan i tendencje rozwojowe sektora jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce

Instytucje Otoczenia Biznesu Dokapitalizowanie Na start Badania i inwestycje Współpraca i partnerzy

Seria: Innowacje

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2008

Język: PL

ISBN: 978-83-60009-84-0

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W publikacji dokonano analizy sektora jednostek badawczo-rozwojowych od początków jego powstawania. Zwrócono uwagę na fakt, że większość polskich jednostek badawczo-rozwojowych zostało utworzonych i funkcjonowało w gospodarce centralnie planowanej. Przeanalizowano dane statystyczne charakteryzujące potencjał naukowo-badawczy sektora. Przedstawiono także pozycję Polski na tle krajów europejskich oraz pokazano różne systemy nauki, badań i rozwoju w wybranych, wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozdział 1. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne funkcjonowania jednostek badawczo-rozwojowych
1.1. Rys historyczny
1.2. Uwarunkowania prawne
1.3. Uwarunkowania ekonomiczne
Rozdział 2. Stan obecny sektora jednostek badawczo-rozwojowych
2.1. Charakterystyka sektora
2.2. Analiza danych statystycznych
2.3. Przemiany strukturalne w sektorze
2.4. Rola sektora JBR w gospodarce polskiej
Rozdział 3. Sektor jednostek badawczo-rozwojowych na tle wybranych państw UE
Rozdział 4. Perspektywy dalszego rozwoju
4.1. Jednostki badawczo-rozwojowe w nowych warunkach rynkowych
4.2. Jednostki badawczo-rozwojowe a programy unijne
Rozdział 5. Wnioski i rekomendacje
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Poradnik

Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Zobacz
Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw

Poradnik

Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować