Skip navigation

Seria: Innowacje

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2015

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem opracowania jest udostępnienie menedżerom IOB narzędzia wspomagającego doskonalenie procesów zarządczych w ich organizacjach. Materiał dedykujemy w szczególności ośrodkom innowacji, definiowanym jako jeden z trzech typów instytucji otoczenia biznesu, posiadających niezbędne zasoby i potencjał do świadczenia wyspecjalizowanych usług, głównie dla innowacyjnych przedsiębiorców.

38. standardów wraz z uzasadnieniem usystematyzowano w sześciu obszarach, przy czym cztery z nich to kanon zarządzania organizacjami, zaś dwa pozostałe stanowią odzwierciedlenie kluczowych kwestii zarządzania, istotnych z punktu widzenia specyfiki IOB:

  • zarządzanie strategiczne,
  • zarządzanie zasobami,
  • zarządzanie finansami,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • zarządzanie relacjami z otoczeniem,
  • zarządzanie relacjami z klientami.

Prezentacja standardów zarządzania poprzedza część diagnostyczna.

Spis treści

1. Analiza Desk Research

2. Polskie i zagraniczne dobre praktyki w zarządzaniu IOB

3. Propozycja standardów

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Standardy zarządzania klasterm (druga edycja)

Poradnik

Standardy zarządzania klasterm (druga edycja)

Zobacz
Dobre praktyki zarządzania IOB

Dobre praktyki

Dobre praktyki zarządzania IOB

Zobacz
Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) – 2014

Raport

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) – 2014

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować