Skip navigation
100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie

100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie

Chcesz wzmocnić swoją pozycję na rynku? Rozwijasz firmę w oparciu o technologie cyfrowe? Weź udział w konkursie na najbardziej innowacyjne projekty na podniesienie poziomu cyfryzacji firmy.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność na terytorium Polski:

 • mikro,
 • małych,
 • średnich,

których projekty:

 • zostały zrealizowane lub rozpoczęte nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego albo
 • są planowane do wdrożenia w terminie maksymalnie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku konkursowego.

 

Projekty muszą wpisywać się w co najmniej jeden z poniższych obszarów:

 • automatyzacja procesów w firmie;
 • praca zdalna;
 • wykorzystywanie rozwiązań chmurowych;
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji;
 • cyberbezpieczeństwo;
 • e-commerce (handel prowadzony za pośrednictwem Internetu);
 • obsługa klienta przez Internet;
 • zarządzanie zasobami firmy z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych;
 • analityka biznesowa (business intelligence, w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych/big data);
 • marketing internetowy;
 • wykorzystanie technologii mobilnych.
Dla kogo?

Nagrody

#1

Nagroda finansowa dla każdego laureata konkursu wynosi 20 tysięcy zł.

#2

Przyznawana jest na zwiększenie poziomu cyfryzacji firmy.

#3

Otrzymać ją może maksymalnie 100 projektów.

#4

Nagrody są równorzędne.

Przebieg konkursu

Przyjmowanie wniosków konkursowych

Ocena formalna przeprowadzana przez Organizatora Konkursu

Ocena merytoryczna wniosków konkursowych prowadzana niezależnie przez 2 oceniających, realizowana w odniesieniu do wniosków konkursowych, które uzyskały pozytywną ocenę formalną

Na bazie przyznanych punktów ustalana jest lista rankingowa projektów, ze wskazaniem Laureatów konkursu

Nagrodę otrzymuje 100 projektów z największą liczbą punktów na liście rankingowej, z uwzględnieniem kryterium rozstrzygającego w przypadku projektów o jednakowej liczbie punktów

Wyniki i archiwum

Masz pytania?

Patroni