Skip navigation

Connect & Scale UP

Współpraca i animacja innowatorów

Cel inicjatywy

Innowacje od zawsze są ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej. To innowacje wzmacniają biznes, który rozwijamy, a  równocześnie budują solidny fundament dla zabezpieczenia przyszłości każdej organizacji; pozwalają szybciej i skuteczniej odnaleźć się w gospodarce narażonej na ciągłe zmiany, niepewnej w obliczu perturbacji i wstrząsów społecznych, ekonomicznych czy środowiskowych.

Kultura innowacji, to tworzenie i wdrażanie nowych pomysłów i rozwiązań. Ma ona szansę zaistnieć wtedy, gdy mamy wsparcie swoich liderów, posiadamy ekspercką wiedzę, jesteśmy przekonani o własnej kreatywności i mamy autonomię w wykonywaniu pracy. Spoiwem tego wszystkiego musi stać się wizja.

Jak stworzyć kulturę innowacji w organizacji? Na początku wydaje się, że innowacje pojawiają się znikąd, później dopiero zauważamy, że stoją za nimi ludzie, w kolejnym kroku w ich przeprowadzanie włączają się ochotnicy z wybranych jednostek biznesowych. Ostatecznie w modelu docelowym jednostki zaczynają tworzyć innowacje samodzielnie i niezależnie.

Co jeszcze można zrobić? Budować kulturę przedsiębiorczości! W każdej organizacji są ludzie chcący redefiniować procesy, narzędzia oraz efekty prowadzenia działalności, niekiedy kwestionując przy tym zastany porządek. Połącznie wszystkich kropek to zadanie trudne. Wyzwania pojawiać się będą zawsze, nawet w organizacjach super-zwinnych, pełnych samodzielnych, twardo stąpających po ziemi i odnoszących sukcesy profesjonalistów.

Jak ułatwić sobie innowacyjny trud? Korzystając ze wsparcia osób, które mają solidny fundament w postaci eksperckiej wiedzy oraz zaproszenie do współpracy podmiotów o dużo większym (lub innym) doświadczeniu i innych zasobach. W obu przypadkach takie osoby spotkacie podczas spotkań realizowanych w ramach programu Connect & ScaleUp.

Program "Connect & ScaleUp" promuje polskich innowatorów i polskie innowacje, pokazuje przedsięwzięcia i  przedsiębiorstwa, których rozwiązania i produkty opierają się na dostarczaniu wartości społeczeństwu, środowisku, kulturze, wspiera projekty nastawione na podejmowanie wyzwań biznesowych, rozwiązywanie problemów i szeroko rozumianą współpracę.

Program "Connect & ScaleUp" to program promujący kulturę innowacji, która zachęca do „wstrząśnięcia” schematami w firmach z wykorzystaniem najcenniejszego z kapitałów – kapitału ludzkiego.

W trakcie spotkań dbamy o wartość merytoryczną, rzetelnie pokazujemy zarówno sukcesy i szanse, jak i porażki i wyzwania. Czynimy to z pełną świadomością. Uczymy się od najlepszych, ale też uczymy się na ich błędach. Kończymy erę innowacji dla PR, aby skupić się na zagadnieniach ważnych i realnych dla polskich innowacji, dla Twojej firmy;  na wyzwaniach, których przy wspólnym wysiłku możemy się podjąć.

Celem organizowanych przez nas spotkań jest:

 • budowanie pomostu zachęcającego do współpracy firm technologicznych z korporacjami i administracją publiczną
 • zachęcanie do współpracy przedsiębiorstw ze światem nauki, poszukiwaniem mechanizmów prowadzących do budowania innowacji w ramach większych struktur i inicjatyw jak również promocja efektów tych działań
 • promowanie współpracy biznesu z młodzieżą, pokazując jak ogromny potencjał w takiej współpraca drzemie,
 • promowanie kultury innowacji w przedsiębiorstwach,
 • zachęcanie do współpracy między przedstawicielami środowiska innowatorów z uwzględnieniem dbałości o społeczeństwo, środowisko naturalne, kulturę i etykę
 • budowaniem społeczności innowatorów - tej fizycznej i wirtualnej (dołącz do grupy na FB!).

Nasze podstawowe narzędzia to networking i networking oraz networking - czyli to, bez czego innowacje nie istnieją!

Wydarzenia w projekcie

14 września 2023
Bezpieczny Biznes, Odporna Administracja: Inwestycje i Dobre Praktyki w Obszarze Cyberbezpieczeństwa!

Olsztyn

Zobacz

28 sierpnia 2023
Lokalne inwestycje, globalne sukcesy: dobre praktyki dla samorządów

online

Zobacz

25 lipca 2023
Biznes w równowadze: znaczenie wellbeingu dla przedsiębiorców!

offline/HubHub

Zobacz

3 lipca 2023
Cyrkularna transformacja biznesu: Praktyczne wskazówki i inspiracje

online

Zobacz

19 czerwca 2023
Jak wykorzystać potencjał AI w biznesie?

online

Zobacz

29 maja 2023
Otwarte innowacje w branży logistycznej – jak wykorzystać potencjał współpracy nauka-biznes?

offline/Poznań

Zobacz

27 kwietnia 2023
Jak wykorzystać potencjał jednostek naukowych przy tworzeniu innowacji w branży kosmetycznej?

offline/Warszawa

Zobacz

28 lutego 2023
Jak pokonywać bariery we współpracy nauki z biznesem?

offline/Warszawa

Zobacz

10 lutego 2023
Zrównoważone i odpowiedzialne otoczenie biznesu, spotkanie stacjonarnie, Rzeszów

offline

Zobacz

12 grudnia 2022
Trendy technologiczne – podsumowanie roku 2022, prognozy na rok 2023

online

Zobacz

7 grudnia
Otwarte innowacje w sektorze publicznym

online

Zobacz

17 listopada 2022
Możliwości wykorzystania potencjału turystyki i uzdrowisk dla rozwoju regionu

online

Zobacz

Do kogo

Do uczestnictwa w projekcie "Connect & Scale Up" zapraszamy wszystkich kreatywnych innowatorów oraz liderów innowacji, a w szczególności:

 • przedstawicieli innowacyjnych korporacji,
 • przedstawicieli startupów, którzy myślą o współpracy z korporacją lub chcą po prostu poszerzyć swoją wiedzę w tematach innowacji;
 • przedstawicieli administracji publicznej i nauki, którzy chcą nawiązać współpracę z przedsiębiorcami przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu,
 • pracowników z innowacyjnymi pomysłami ekspertów i menedżerów innowacji, przedstawicieli hubów innowacji i akceleratorów, inwestorów i aniołów biznesu.
Do kogo

Dlaczego warto

Dlaczego warto

"Connect & Scale Up" to rzetelne i merytoryczne miejsce pokazujące zarówno sukcesy i szanse, jak i porażki i wyzwania związane z rynkiem innowacji w Polsce.

 • Ekspercka wiedza (merytoryczne wystąpienia, realne przykłady i studia przypadków)
 • Przekrojowe ekspertyzy (szanse, zagrożenia, mocne i słabe strony różnych podejść dot. współpracy w zakresie innowacji)
 • Praktyczne analizy dotyczące studiów przypadków – zdiagnozowane czynniki sukcesów i porażek
 • Hermetyczność wydarzenia (nagrania ze spotkań nie są upubliczniane)
 • Networking online (decydenci, influencerzy, przedsiębiorcy, naukowcyeksperci  biznesu i innowacji)
 • Bezpłatny udział

 

Co możesz otrzymać?

 • narzędzia i metody, które zwiększą szansę na sukces współpracy
 • wymierne efekty w postaci wdrożeń i zmian kultury innowacyjnej
 • wiedzę na temat barier i najczęściej popełnianych błędów na linii współpracy z innymi podmiotami systemu innowacji, które utrudniają osiąganie wzajemnych korzyści, a jednocześnie wiedzę, w jaki sposób możesz tych błędów uniknąć
 • dostęp do sieci kontaktów znamienitego grona uczestników systemu innowacji w Polsce