Skip navigation
Partnership Opportunities Database

Partnership Opportunities Database

Partnership Opportunities Database contains international cooperation offers and is administered by the Enterprise Europe Network (EEN) on behalf of the European Commission. it contains profiles of companies from more than 60 countries in which EEN Partners operate.

Entrepreneurs looking for business partners have the opportunity to establish contacts with - among others - producers, distributors and subcontractors from abroad. The Database also includes technology offers and allows for a search of technology transfer cooperation partner, who would facilitate a sale or acquisition of cutting edge machinery and production assets, licenses, would deliver know how or R&D services.

You can browse through success stories of companies which took advantage of EEN services. [Link] Below you will find a database browser with which you can find offers from all clients of the Network.

Feel free to contact us at: een@parp.gov.pl.

Dane są gromadzone i przetwarzane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie w celu wykonywania na Państwa rzecz usługi/lub udzielenia wsparcia w ramach zadań realizowanych przez ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP i to te zadania realizowane w interesie publicznym stanowią podstawę prawną przetwarzania danych.

Pozostałe informacje, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Danych Osobowych dostępne są w Zasadach ochrony danych osobowych w PARP na stronie www.parp.gov.pl.

Enterprise Europe Network


Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland (EEN-CP) jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu na rzecz jednolitego rynku (projekt nr 101052707) oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego: Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028.