Skip navigation

Anna Lewandowska

Specjalista w Departamencie Innowacji i Polityki Przemysłowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wiodący ekspert w dziedzinie pomocy publicznej na restrukturyzację. Opiekun merytoryczny i autorka uzasadnienia Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, wprowadzającej pierwsze na rynku narzędzia wsparcia finansowego ze środków publicznych dla firm w procesie restrukturyzacji. Obecnie odpowiada w MRiT za realizację procesów związanych z wykonywaniem zadań ministra ds. gospodarki, wynikających z ww. Ustawy. Popularyzatorka wiedzy o programie strategicznym "Polityka Nowej Szansy". Członek zespołu koordynującego projekt "Wzmacnianie publicznych instrumentów wsparcia dla firm w trudnościach i re-starterów", realizowanego w ramach unijnego programu Instrument Wsparcia Technicznego.

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Pomocy Publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.