Skip navigation

Autorzy: Joanna Tonkowicz, Radosław Kubaś, Michał Majewicz

Jak wdrażać programy inicjatyw pracowniczych

Zbiór wniosków i dobrych praktyk zaczerpniętych z wywiadów z laureatami konkursu PARP pt. „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych”

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2022

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-480-6

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja stanowi zbiór wniosków i dobrych praktyk zaczerpniętych z wywiadów z laureatami konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych”. Konkurs wyłonił najlepsze i najbardziej skuteczne programy inicjatyw pracowniczych oraz gotowe narzędzia informatyczne, dzięki którym pracownicy mogą zgłaszać pomysły na usprawnienia w swoich miejscach pracy.

Angażowanie załogi w procesy modernizacyjne i rozwojowe okazuje się skuteczną strategią, zarówno w czasach prosperity jak i w czasach kryzysu. Pozawala na lepsze rozpoznanie nowych sygnałów płynących z rynku, umożliwia szybkie dostosowanie do zachodzących zmian i systematyczne doskonalenie oferowanych produktów, usług i procesów. Firmy prowadzące aktywną politykę wobec swoich pracowników, wspierające inicjatywy pracownicze stają się coraz bardziej efektywne, bardziej innowacyjne a w rezultacie odporne na kryzysy.

Co warte podkreślenia, programy inicjatyw pracowniczych wdrażają zarówno małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa. Każde z nich wypracowało swój, dostosowany do potrzeb i możliwości, sposób realizacji. Różnił je m.in. poziom zaawansowania zgłaszanych inicjatyw. Część z nich realizowała programy ukierunkowane na wdrażanie usprawnień na stanowiskach pracy, część koncentrowała się na bardziej złożonych rozwiązaniach jak nowe produkty czy usługi.

Autorom opracowania udało się jednak odnaleźć mechanizmy nadrzędne, łączące te programy, które w przystępny sposób zostały przeanalizowane i ujęte w publikacji. Znajdą tu Państwo także praktyczne wskazówki w jaki sposób wspierać aktywizację pracowników, jak zaplanować prace nad programem i jak go wdrożyć a także na jakie wyzwania należy się przygotować.

Jak wynika z przeprowadzonych rozmów i doświadczeń laureatów konkursu, wystarczy kombinacja wiedzy, zapału, prostych narzędzi i pewnego rodzaju determinacji, wspartej procesami komunikacji, aby program inicjatyw pracowniczych został z sukcesem wdrożony i osiągnął zakładane cele.

W publikacji przedstawiamy również wyniki badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorców współpracujących z PARP w ramach Panelu Polskich Przedsiębiorstw. Znajdą tam Państwo informacje na temat funkcjonowania praktyki zgłaszania pomysłów przez pracowników, poziomu jej adaptacji w przedsiębiorstwach, najistotniejszych korzyściach i trudnościach, które są nieodłącznym elementem zmian organizacyjnych w każdej firmie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią publikacji i życzymy inspirującej lektury!

Spis treści

Innowacje pracownicze – wyzwania, metody i korzyści

 1. Wyzwania dynamicznie zmieniającego się świata
 2. Korzyści z wdrażania idei inicjatyw pracowniczych
 3. Metody angażowania pracowników w działania innowacyjne
 4. Organizacja procesu innowacji pracowniczych

Spojrzenie firm na innowacje pracownicze – wnioski z rozmów z laureatami

 1. Nota metodologiczna – kluczowe pojęcia
 2. Cele tworzenia rozwiązań systemowych w zakresie wsparcia inicjatyw pracowniczych
 3. Bazowe funkcjonalności programów inicjatyw pracowniczych – podejście modelowe
 4. Geneza planowania programu inicjatyw pracowniczych
  • Motywacja do rozpoczęcia prac nad programem
  • Proces planowania wdrożenia
  • Wyzwania etapu planowania
  • Czynniki sukcesu etapu planowania
 5. Wdrożenie programu inicjatyw pracowniczych
  • Przebieg wdrożenia
  • Wspomaganie wdrożenia programów inicjatyw pracowniczych narzędziami ICT
  • Wyzwania i czynniki sukcesu na etapie realizacji programu inicjatyw pracowniczych
  • Podsumowanie

Innowacje pracownicze w firmach – wnioski z ankiet CAWI

 1. Kontekst badania
 2. Możliwość zgłaszania pomysłów na usprawnienie działalności firmy
 3. Podejście firm, które nie umożliwiają pracownikom zgłaszania pomysłów
 4. Funkcjonowanie praktyki zgłaszania pomysłów przez pracowników
 5. Kluczowe wnioski z ankiet CAWI

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Zapotrzebowanie na pracowników

Raport

Zapotrzebowanie na pracowników

Zobacz
Kogo chcą zatrudniać pracodawcy?

Raport

Kogo chcą zatrudniać pracodawcy?

Zobacz
Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach?

Raport

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach?

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników