Skip navigation

Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw – wyniki II edycji badania – 2019

Badanie jest prowadzone w cyklu rocznym i obejmuje swym zakresem procesy innowacyjne zachodzące w polskich firmach, w tym m.in. tematykę ich dojrzałości innowacyjnej oraz identyfikację czynników sprzyjających lub ograniczających tworzenie innowacji.

Seria: Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2019

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Mamy przyjemność przedstawić Państwu wyniki drugiej edycji badania PARP „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw”.  Badanie jest prowadzone w cyklu rocznym i obejmuje swym zakresem procesy innowacyjne zachodzące w polskich firmach, w tym m.in. tematykę ich dojrzałości innowacyjnej oraz rolę mikrofirm w tworzeniu innowacji.

Wyniki badania pokazują, że w latach 2016-2018 35,8% firm działających w Polsce było aktywnych innowacyjnie – wprowadziły lub próbowały wprowadzić przynajmniej jedną innowację dowolnego typu (w I edycji badania udział ten wynosił 32,3%). Natomiast 32,4% firm można określić jako innowacyjne – wprowadziły przynajmniej jedną innowację (w I edycji – 30,1%). Prowadzenie działalności innowacyjnej jest skorelowane z wielkością firmy: im większa firma tym częściej prowadzone są różne rodzaje działalności innowacyjnej oraz ponoszone nakłady na tę działalność.

Średnia wartość Wskaźnika Dojrzałości Innowacyjnej przedsiębiorstw (WDI) w II edycji badania wyniosła 21,92 na 100 punktów (w I edycji było to 15,41 pkt.).

Badanie pozwoliło na wyodrębnienie wśród polskich przedsiębiorstw sześciu segmentów różniących się podejściem do innowacji. Można je połączyć w trzy większe grupy ze względu na nastawienie do wdrażania innowacji. Połowa ogółu przebadanych firm jest dość sceptycznie nastawiona do działalności innowacyjnej. Przeszło jedna czwarta firm przejawia częściową gotowość do innowacji w ramach pewnych aspektów (technologia lub kapitał ludzki). Natomiast jedną piątą firm można definiować jako realizujące innowacje (świadomie innowacyjne).

Serdecznie zapraszam do lektury raportu.

Spis treści

  1. Streszczenie
  2. Cele badania, opis teoretyczny i metodologiczny
  3. Podsumowanie
  4. Wyniki II edycji badania
  5. Porównanie kluczowych zmiennych w I i II edycji

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w branży mody i innowacyjnych tekstyliów. Wyniki z II edycji badań

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w branży mody i innowacyjnych tekstyliów. Wyniki z II edycji badań

Zobacz
Branża mody i innowacyjnych tekstyliów - raport z II edycji badań

Raport

Branża mody i innowacyjnych tekstyliów - raport z II edycji badań

Zobacz
Raport z II edycji badań, sektor turystki, BKL

Raport

Raport z II edycji badań, sektor turystki, BKL

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników