Skip navigation

Autorzy: Dariusz Szklarczyk, Roksana Ulatowska, Agnieszka Otręba–Szklarczyk, Teresa Wyszyńska, Wojciech Onyśków, Marcin Pierzchała, Anna Odrzywołek-Bała , Radosław Zyzik

Ocena funkcjonowania sektorowych rad ds. kompetencji

Raport został opracowany w 2020 r. i zawiera podsumowanie wyników badań i analiz przeprowadzonych z inicjatywy PARP na potrzeby oceny prac 17 sektorowych rad ds. kompetencji, powołanych w ramach działania 2.12 typ 1b PO WER.

POWER Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2020

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W działalności poszczególnych sektorowych rad ds. kompetencji zaobserwowano różnice, przejawiające się w sposobie organizacji prac, jak i aktywności ich członków. Rady wypracowały własne koncepcje zarządzania już na poziomie wniosków o dofinansowanie, które następnie zostały uszczegółowione na poziomie regulaminów funkcjonowania. Pomimo pewnych różnic organizacyjnych, większość rad skupia się na podobnych aktywnościach w ramach swoich sektorów.

Zajmują się one przede wszystkim identyfikacją kluczowych kompetencji, wynikających z wyzwań wywołanych pandemią oraz z transformacji cyfrowej. Są to głównie działania doraźne, a nie strategiczne, a sama diagnoza kompetencji oraz inne podejmowane działania nie zawsze mają charakter długofalowy. Poszczególne gremia prowadzą badania i analizy dotyczące kompetencji dla danej branży przy udziale ekspertów zewnętrznych, jednocześnie nie mają one formy regularnego i kompleksowego monitoringu.

Efekty działalności sektorowych rad ds. kompetencji są szczególnie widoczne w działaniu 2.21 typ 4 PO WER, polegającym na wdrażaniu ich rekomendacji w zakresie szkoleń i doradztwa, w tym rekomendacji nadzwyczajnych w związku z pandemią COVID-19.

Zapraszamy do lektury!

Spis treści

 • Wykaz skrótów
 • Streszczenie w języku polskim
 • Streszczenie w języku angielskim
 • Opis przedmiotu badania
 • Opis metodologii badania
 • Wnioski z badania
 • Ocena skuteczności funkcjonowania Rad Sektorowych ds. Kompetencji
 • Ocena skali i zakresu inicjatyw podejmowanych przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji
 • Ocena efektywności i komunikacji Rad Sektorowych ds. Kompetencji
 • Ocena aktywności badawczej i analitycznej Rady Sektorowych ds. Kompetencji
 • Ocena realizacji przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji celów strategicznych POWER
 • Rekomendacje z badania
 • Spis załączników

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w branży mody i innowacyjnych tekstyliów. Wyniki z II edycji badań

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w branży mody i innowacyjnych tekstyliów. Wyniki z II edycji badań

Zobacz
Branża mody i innowacyjnych tekstyliów - raport z II edycji badań

Raport

Branża mody i innowacyjnych tekstyliów - raport z II edycji badań

Zobacz
Raport z II edycji badań, sektor turystki, BKL

Raport

Raport z II edycji badań, sektor turystki, BKL

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników