Autorzy: Praca zbiorowa

Ocena zapotrzebowania na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2020

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W drugiej połowie 2020 r. opracowano raport pt. Ocena zapotrzebowania na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy). Badanie miało charakter eksploracyjny - gromadzący wiedzę pozwalającą na uwzględnienie zagadnień gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) w perspektywie finansowej 2021-2027.

W ramach przeprowadzonych prac, zidentyfikowano megatrendy w zakresie GOZ - grupy trendów, które porządkują spektrum obserwowanych zmian. Wśród nich wyróżniono:

 1. Nowe źródła energii i efektywność energetyczna;
 2. Selektywna zbiórka odpadów i recykling;
 3. Zmiany zachowań konsumentów;
 4. Poszukiwanie nowych modeli biznesowych;
 5. Ekoprojektowanie;
 6. Zmiany w obszarze policy;
 7. Zielone zamówienia publiczne.


Zgodnie z wynikami badania, najważniejszymi uwarunkowaniami wdrażania GOZ są:

 • niska świadomość uczestników rynku. Przedsiębiorcy są świadomi negatywnego oddziaływania na środowisko, jednak w niewystarczającym stopniu podejmują działania je ograniczające  – powodem, oprócz kosztowności rozwiązań, jest brak wystarczającej wiedzy.
 • wiedza (luki kompetencyjne) - przestawienie modelu biznesowego na GOZ wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry. Braki w tym zakresie blokują idee GOZ zarówno na etapie inicjowania,  wdrożenia i tworzenia nowych modeli biznesowych.
 • długofalowość inwestycji - inwestycje w zakresie GOZ są inwestycjami w przypadku których na korzyści trzeba czekać. W kwestii dostępności zasobów, znaczenie ma wielkość przedsiębiorstwa i skala działalności.
 • uwarunkowania prawne - nie identyfikuje się braku odpowiednich aktów prawnych. Problemem jest ich rozproszenie (regulacje nie są zebrane w jednym miejscu).  Kwestie prawne można uznać za jedne z najskuteczniejszych stymulant wprowadzania rozwiązań w kierunku GOZ. Konieczność dostosowania wynikająca z legislacji, w zasadzie daje gwarancję szerokiego wdrożenia danego rozwiązania.
 • inne istotne stymulanty wprowadzania rozwiązań zgodnych z GOZ to: uwarunkowania rynku oraz działania sektora publicznego stymulujące rozwój i wdrażanie GOZ.

  Zapraszamy do lektury!

Spis treści

 1. Nowe źródła energii i efektywność energetyczna;
 2. Selektywna zbiórka odpadów i recykling;
 3. Zmiany zachowań konsumentów;
 4. Poszukiwanie nowych modeli biznesowych;
 5. Ekoprojektowanie;
 6. Zmiany w obszarze policy;
 7. Zielone zamówienia publiczne.

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Raport

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Zobacz
Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Raport

Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Zobacz
Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Raport

Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań