Skip navigation

Autorzy: Adrianna Michałowicz

Realizacja praw podmiotów danych w świetle RODO

Niniejsze opracowanie zawiera omówienie problematyki realizacji praw podmiotów danych, w szczególności obowiązków nałożonych na administratorów w związku z wykonywaniem uprawnień przysługujących osobom fizycznym.

Prawo Szkolenia i doradztwo

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2022

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-481-3

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Wejście w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO, przyczyniło się do wzrostu zainteresowania tym zagadnieniem. W jego efekcie z jednej strony znacząco pogłębiła się wiedza dotycząca tego obszaru, z drugiej zaś wokół ochrony danych osobowych narosło dużo nieporozumień czy wręcz fałszywych przekonań. Nadal można spotkać się ze stwierdzeniami, że do danych osobowych zaliczyć można tylko te informacje, które dotyczą konkretnej osoby fizycznej, wysokość zarobków to dane wrażliwe lub że bez uzyskania zgody, najlepiej na piśmie, nie można przetwarzać danych osobowych.

Tymczasem jednym z wyzwań, a jednocześnie celów reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, było wzmocnienie uprawnień kontrolnych przysługujących osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. RODO zawiera rozbudowany katalog praw przysługujących podmiotom danych w sytuacji, gdy dochodzi do przetwarzania ich danych osobowych. Możliwość realizacji tych praw ma sprzyjać podnoszeniu poziomu kontroli nad danymi osobowymi oraz wzmacniać pozycję osób fizycznych względem podmiotów, które są odpowiedzialne za procesy przetwarzania danych, tj. przede wszystkim względem administratorów, ale też podmiotów działających w ich imieniu, czyli podmiotów przetwarzających.

Spis treści

Wprowadzenie

 1. Podstawowe pojęcia
 2. Realizacja praw podmiotów danych w kontekście zasady przejrzystości
 3. Realizacja praw podmiotów danych – zagadnienia ogólne
 4. Prawa informacyjne – art. 13 i 14 RODO
 5. Prawo dostępu – art. 15 RODO
 6. Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO
 7. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO
 8. Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO
 9. Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO
 10. Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie – art. 22 RODO

Załącznik – Lista wybranych decyzji krajowych organów nadzorczych dotyczących naruszeń na tle realizacji praw podmiotów danych

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz
Możliwości wykorzystania danych rejestrowych w monitoringu i ewaluacji programów operacyjnych 2021-2027

Poradnik

Możliwości wykorzystania danych rejestrowych w monitoringu i ewaluacji programów operacyjnych 2021-2027

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować