Skip navigation

Autorzy: Praca zbiorowa

Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50+

Raport poświęcony jednemu z największych wyzwań rozwiniętych gospodarek – starzeniu się społeczeństw. Polski ten problem dotyka w szczególny sposób.

Raporty tematyczne - monitoring rynku pracy

Seria: Monitoring rynku pracy

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2020

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Starzenie się społeczeństwa jest poważnym wyzwaniem dla rynku pracy i gospodarki. Już blisko co piąta osoba w Unii Europejskiej, czyli ok. 100 mln ludzi, ma 65 lat i więcej. Na każdą z nich przypadają mniej więcej trzy osoby w wieku produkcyjnym. Jeżeli ten trend nie zmieni się, obciążenie systemu zabezpieczeń społecznych może być wyższe niż możliwości rynku pracy i populacji osób w wieku produkcyjnym.

Proces starzenia się ludności dotyczy całego świata – lecz szczególnie krajów rozwiniętych, w tym Polski – i będzie warunkował w najbliższych latach rozwój państw członkowskich Unii oraz decyzje podejmowane przez nie na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej. Stąd tak ważnym wyzwaniem dla rządów krajowych staje się polityka, której celem jest aktywizacja osób 50+ oraz rozwój instrumentów i narzędzi, które umożliwiają zatrzymywanie tej grupy pracowników na rynku pracy. Zapraszamy do lektury raportu „Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50+”, poświęconego m.in. sposobom przeciwdziałania temu niepokojącemu zjawisku.

Spis treści

1. Wprowadzenie 

2. Zjawisko starzenia się społeczeństw

2.1.    Starzenie się społeczeństwa w Polsce i na świecie

2.2.    Wyzwania związane ze starzeniem się pracowników 

3. Narzędzia polityki i podejmowane inicjatywy wspierające aktywność pracowników 50+ na rynku pracy

3.1.    Możliwość przekwalifikowania i szkoleń dla pracowników 50+ w trakcie ich kariery zawodowej

3.2.    Pomoc dla osób starszych poszukujących pracy

3.3.    Poprawa jakości miejsc pracy dla starszych pracowników

3.4.    Współpraca międzypokoleniowa i intermentoring

4. Warunki pracy, równowaga zawodowa i zdrowie pracowników 50+ 36

5. Podsumowanie

Bibliografia

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Sectoral Human Capital Study II  Trade sector

Report

Sectoral Human Capital Study II Trade sector

Zobacz
Analiza łańcuchów wartości w obszarach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

Ewaluacja

Analiza łańcuchów wartości w obszarach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

Zobacz
Tropami polskiego rzemiosła

Raport

Tropami polskiego rzemiosła

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników