12 grudnia 2018

Dofinansowania w Bonach na innowacje dla MŚP

Do dofinansowania w ramach Bonów na innowacje dla MŚP* zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Łącznie dofinansowanie zostało przyznane dla 41 projektów, w tym dla 11 z województwa mazowieckiego i 30 z pozostałych województw.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.

Pełne listy projektów dla działania 2.3.2 - Bony na innowacje dla MŚP

*Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Rundzie III konkursu nr 1/2018 r.

Opublikowano: 12.12.2018 14:55
Poprawiono: 21.12.2018 12:03
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: 
Autor dokumentów: