18 marca 2020

Zaangażuj się w działania rozwojowe na Ukrainie i Białorusi! Zgłoś swój projekt w konkursie Polish Challenge Fund

Zapraszamy firmy i instytuty naukowo-badawcze do składania ofert w ramach Polish Challenge Fund (PCF) – inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i United Nations Development Programme (UNDP). Założeniem PCF jest transfer polskiego know-how, technologii i innowacyjnych rozwiązań w obszarach zielonych technologii i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do krajów partnerskich Polskiej pomocy – Białorusi i Ukrainy. Konkurs dedykowany jest wyłącznie polskim podmiotom i dotyczy przygotowania studiów wykonalności lub pilotażowego wdrożenia produktu lub usługi.

Termin składania wniosków projektowych upływa 30 kwietnia 2020 r. (przesunięcie terminu z 16.04)

Ważne informacje:

  • Kto może zgłosić projekt: firmy, start-upy, ośrodki naukowo-badawcze, instytuty rozwojowe. 

  • Co należy przygotować: propozycję innowacyjnej technologii, produktu, usługi lub przygotowanie studium wykonalności – innowacyjnych dla lokalnych beneficjentów.

  • Grant: do 40 tys. USD na realizację innowacyjnego projektu z obszaru ICT i/lub zielonych technologii. 

  • Miejsce realizacji:  Białoruś, Ukraina. 

  • Cel: transfer polskiego know-how, technologii i innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na złożone wyzwania rozwojowe państw partnerskich, przy poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście Agendy 2030. 

  • Wkład własny: do 20% wartości projektu (finansowy lub rzeczowy). 

  • Terminy: złożenie wniosku 30 kwietnia 2020 r., godz. 16:00 czasu środkowoeuropejskiego, wdrożenie 7,5 miesiąca, maksymalnie do grudnia 2020 r.

  • Wnioski projektowe w języku angielskim składane do UNDP. 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Polskiej pomocy.

Opublikowano: 18.03.2020 07:08
Poprawiono: 18.03.2020 10:25
Modyfikujący: mariusz_idzikowski
Udostępniający: mariusz_idzikowski
Autor dokumentów: